Polisolokaty Axa – jak odzyskać pieniądze? – oszukani przez TU

Polisolokaty Axa – jak odzyskać pieniądze? - oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Axa Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Axa i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału. Zaznaczyć należy, że od 09.04.2021r. Axa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna została przejęta Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i aktualnie Uniqa TUnŻ SA przejęło wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Axa.

Axa polisolokata – wykaz produktów:

Axa w swojej ofercie posiadało następujące polisolokaty:

 • AXA – Aktywny Portfel Funduszy – Program Regularnego Oszczędzania
 • AXA – Aktywny Portfel Funduszy BRE Wealth Management
 • AXA – Aktywny Portfel Funduszy ze składką jednorazową
 • AXA – db Invest Benefit
 • AXA – db Inwestuj w Przyszłość Siła Oszczędzania
 • AXA – IKZE
 • AXA – Kapitalny Plan
 • AXA – Lepsze Jutro Dziecka
 • AXA – mPortfel Aktywny Portfel Funduszy
 • AXA – mPortfel Aktywny Portfel Funduszy Plus
 • AXA – Optymalny Wybór – klauzula dodatkowa
 • AXA – Plan Inwestycyjny 101% Dalej i Więcej
 • AXA – Plan Inwestycyjny AXA Plus
 • AXA – Plan Inwestycyjny AXA Premia
 • AXA – Plan Inwestycyjny AXA Progres
 • AXA – Plan Inwestycyjny AXA ze składką jednorazową
 • AXA – Plan Inwestycyjny AXA ze składką regularną
 • AXA – Plan Inwestycyjny Elitarian
 • AXA – Plan Inwestycyjny Generator
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi 5-15
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi 6
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Demi
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Demi Prestiż
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Progres
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi ze składką jednorazową
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi ze składką regularną
 • AXA – Plan Inwestycyjny Nowy Multi
 • AXA – Plan Inwestycyjny Nowy Selekt
 • AXA – Plan Inwestycyjny Profit ze składką jednorazową
 • AXA – Plan Inwestycyjny Profit ze składką regularną
 • AXA – Plan Inwestycyjny Systematicus
 • AXA – Plan Inwestycyjny VIP
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Duo
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Elitarian
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Generator
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Prestiż
 • AXA – Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15
 • AXA – Plan Ochronny AXA
 • AXA – Trafna Decyzja – klauzula dodatkowa
 • AXA – Ubezpieczenie z funduszem dla Klientów Xelion
 • AXA – Złoty środek
 • AXA – Plan Inwestycyjny Regularian
 • AXA – Plan Inwestycyjny Regularian Prestiż
 • AXA – Plan Inwestycyjny Selekt
 • AXA – Plan Inwestycyjny Selekt 6
 • AXA – Plan Inwestycyjny Selekt Demi
 • AXA – Plan Inwestycyjny Selekt Demi Prestiż
 • AXA – Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż
 • AXA – Plan Inwestycyjny Supra
 • AXA – Plan Inwestycyjny Supra Prestiż

Polisolokata Axa jak zrezygnować?

Jeśli polisolokata zawarta z Axa jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Uniqa TUnŻ SA trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Uniqa nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wycofać pieniądze z Axa? 

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Towarzystwa możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów. 

 Axa opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Axa według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Axa zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? 

Z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat możemy wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Axa jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Nasza kancelaria polisolokaty Axa analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od Axa straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami