Polisolokaty Generali – wykup polisy po 10 latach – oszukani przez TU

Polisolokaty Generali - wykup polisy po 10 latach – oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Generali i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału.

Generali polisolokata – wykaz produktów:

Generali w swojej ofercie posiadało następujące polisolokaty:

 • Generali – Beneficio ze składką jednorazową
 • Generali – Beneficio ze składką regularną
 • Generali – Komfort Oszczędzania
 • Generali – LeoLife
 • Generali – Mój Plan Finansowy
 • Generali – OmniProfit Premium ze składką jednorazową
 • Generali – OmniProfit Premium ze składką regularną
 • Generali – Omniprofit ze składką jednorazową
 • Generali – Omniprofit ze składką regularną
 • Generali – Ubezpieczenie z przyszłością
 • Generali – Certum Max
 • Generali – db Emerytura – Klauzula IKE
 • Generali – db Inwestuj w Przyszłość
 • Generali – Grupowe Ubezpieczenia na życie dla małych i średnich firm
 • Generali – IKE BRE Ubezpieczenie
 • Generali – Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową
 • Generali – Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką regularną
 • Generali – umowa dodatkowa IKE
 • Generali – OVB Future Invest
 • Generali – Perspektywa
 • Generali – Plan Finansowy Idea
 • Generali – Plan Oszczędnościowy dla Dziecka
 • Generali – PPE
 • Generali – ProFamilia
 • Generali – Program Inwestycyjny Wygodny Portfel
 • Generali – Prospero
 • Generali – Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny
 • Generali – Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IKE

Generali jak zrezygnować?

Jeśli polisolokata zawarta z Generali jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Generali trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Generali nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wycofać pieniądze z Generali?

Generali wykup polisy po 10 latach – W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Towarzystwa możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów.  

Generali opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Generali według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Generali zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? 

Z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat możemy wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Generali jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Nasza kancelaria polisolokaty  Generali analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od Generali straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami