Polisolokaty Getin Bank – oszukani przez TU

Polisolokaty Getin Bank – oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Getin Bank z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Getin Bank i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału.

Getin Bank polisolokata – wykaz produktów

Getin Bank w swojej ofercie posiada między innymi następujące polisolokaty:

 • Getin Bank Enterprise II,
 • Getin Bank Enterprise,
 • Getin Bank Fundusze za pół ceny,
 • Getin Bank Getin aktywna inwestycja,
 • Getin Bank Harmonia bezpieczeństwa BIS,
 • Getin Bank Kwartalne zyski,
 • Getin Bank Leading markets,
 • Getin Bank Libra III bonus,
 • Getin Bank Libra III,
 • Getin Bank Libra II,
 • Getin Bank Libra Secure,
 • Getin Bank Masters 8%,
 • Getin Bank Masters,
 • Getin Bank Multistrategia 7%,
 • Getin Bank Multistrategia,
 • Getin Bank Nature premium,
 • Getin Bank Nowy kurs na zysk,
 • Getin Bank Nowy szybki kurs na zysk,
 • Getin Bank Plan oszczędnościowy bezpieczna przyszłość,
 • Getin Bank Strategia mistrzów,
 • Getin Bank Strzał w dziesiątkę,
 • Getin Bank Szczęśliwa piątka,
 • Getin Bank Top inwestycja II,
 • Getin Bank Top inwestycja,
 • Getin Bank Zyski z natury,
 • Getin Bank Plan oszczędnościowy stabilne oszczędzanie,
 • Getin Bank Noble Investment Plan,
 • Getin Bank Światowe rynki,
 • Getin Bank Plan regularnego oszczędzania zabezpiecz przyszłość,
 • Getin Bank Kwartalny profit,
 • Getin Bank Kwartalny profit plus,
 • Getin Bank Stabilny zysk,
 • Getin Bank Stabilny zysk plus,
 • Getin Bank Światowe bogactwa,
 • Getin Bank Bezpieczny zysk,
 • Getin Bank Noble solution,
 • Getin Bank Skuteczne oszczędzanie,
 • Getin Bank LUCRO,
 • Getin Bank Pareto II,
 • Getin Bank Wschodzące rynki,
 • Getin Bank Plan inwestycyjny skuteczne oszczędzanie,
 • Getin Bank Globalne rynki,
 • Getin Bank Szczęśliwa siódemka

Getin Bank jak zrezygnować?

Jeśli polisolokata zawarta z Getin Bank jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Getin Bank trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Getin Bank nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wycofać pieniądze z Getin Bank?

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Getin Bank możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów.  

Getin Bank opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Getin Bank według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Getin Bank zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? 

Z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat możemy wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Getin Bank jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Nasza kancelaria polisolokaty Getin Bank analizuje pod względem abuzywności i nieważności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od Getin Bank straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami