Polisolokaty Kancelaria - Opłaty likwidacyjne, UNWW

Polisolokaty to umowy ubezpieczeniowe, które – poza elementem ochronnym – w założeniu miały również być również sposobem na inwestycje. Oferowane były przez banki, ubezpieczycieli oraz ich przedstawicieli jako bezpieczna alternatywa standardowych lokat. Choć na pierwszy rzut oka kusiły dużo wyższym zyskiem, po czasie okazuje się, że osoby, które się na nie zdecydowały, obecnie zastanawiają się, jak wyjść z polisolokaty. 

Kancelaria adwokacka Bielsko - Biała

Jak odzyskać pieniądze z polisy na życie? Polisolokaty Pozwy

Nasza Kancelaria z siedzibą w Bielsku-Białej aktywnie zajmuje się prowadzeniem spraw o odzyskanie pieniędzy z polisolokaty, m.in. poprzez jej unieważnienie. Zajmujemy się oceną i analizą umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pod kątem postanowień niedozwolonych oraz ich zgodności z obowiązującym prawem.

Konsumenci, którzy teraz próbują odzyskać pieniądze z założonych polisolokat, kierują roszczenia w stosunku do ubezpieczycieli z uwagi na to, że podczas podpisywania umowy nie tylko byli wprowadzani w błąd co do ryzyka utraty zaangażowanych środków pieniężnych, ale również zatajono przed nimi istotną informację dotyczącą wysokich opłat likwidacyjnych. Ponadto w wielu przypadkach okazuje się również, że umowy o polisolokaty były sformułowane w taki sposób, że budziły liczne wątpliwości – a niekiedy zawierały również w swoich postanowieniach tzw. klauzule abuzywne. 

W przypadku stwierdzenia jednej z powyższych przesłanek okazuje się, że likwidacja polisolokaty jest jak najbardziej możliwa, jednak konieczna jest przy tym pomoc prawnika. 

Polisolokaty Bielsko-Biała
Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Polisolokaty kancelaria – w czym pomagamy?

Prowadzone sprawy o polisolokaty zaczynamy od próby polubownego zakończenia sporu z ubezpieczycielami czy innymi instytucjami finansowymi. Rozwiązanie to niesie za sobą wiele korzyści – jak np. krótszy czas postępowania czy mniejsze nakłady finansowe związane ze wszczęciem procesu przed sądem. W imieniu Klienta prowadzimy negocjacje oraz rozmowy z podmiotem udzielającym polisolokaty w celu zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej.

Jeśli okaże się, że sprawy nie można załatwić w drodze kompromisu, odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty należy skierować na drogę sądową. Jako kancelaria, prowadzimy sprawy o zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej oraz o stwierdzenie nieważności umowy polisolokaty. Podejmujemy wszelkie konieczne czynności, których celem jest uzyskanie rozstrzygnięcia na korzyść Klienta. Przygotowujemy odpowiednie pisma procesowe i dokumenty, zajmujemy się z kontaktem z udzielającym polisolokaty, a także reprezentujemy interesy Klienta w postępowaniu pozasądowym.

Adwokaci specjalizujący się w sprawach o polisolokaty w naszej Kancelarii Bielsko-Biała posiadają długoletnie doświadczenie w tego typu postępowaniach. Mając na względzie interes Klienta, podejmują wszystkie niezbędne czynności, aby sprawa zakończyła się na jego korzyść.

Lista polisolokat: