Polisolokaty Skandia / Vienna Life – oszukani przez TU – jak odzyskać pieniądze

Polisolokaty Skandia / Vienna Life – oszukani przez TU - jak odzyskać pieniądze

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Skandia Życie TU S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Skadnia i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału. Zaznaczyć należy, że obecnie Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna nosi nazwę Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group w Warszawie.

Skandia polisolokata – wykaz produktów

Skandia w swojej ofercie posiadała następujące polisolokaty:

 • Skandia – db Inwestuj w Przyszłość Nawigator
 • Skandia – db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania
 • Skandia – db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania II
 • Skandia – Dystrybutor Zysków
 • Skandia – Firma i Emerytura Plus
 • Skandia – Global Selection
 • Skandia – Idealny Start
 • Skandia – IKE
 • Skandia – Multiportfel Avans Plus
 • Skandia – Multiportfel Dobry Plan
 • Skandia – Multiportfel Dolce Vita
 • Skandia – Multiportfel Horyzont
 • Skandia – Multiportfel Misiek Plus
 • Skandia – Multiportfel Mix
 • Skandia – Multiportfel Protekt Plus
 • Skandia – Multiportfel R
 • Skandia – Multiportfel Spektrum Plus
 • Skandia – Multiportfel Złoty Wiek
 • Skandia – Multiportfel Złoty Wiek VIP
 • Skandia – Skandia Benefit
 • Skandia – Skandia Comfort
 • Skandia – Skandia Compact
 • Skandia – Skandia Future
 • Skandia – Skandia Future Plus
 • Skandia – Skandia Grand
 • Skandia – Skandia Grand Plus
 • Skandia – Skandia Impact
 • Skandia – Skandia Invest
 • Skandia – Skandia Mix
 • Skandia – Skandia Smart
 • Skandia – Skandia z torebką
 • Skandia – Sprawdzony Plan
 • Skandia – Twoja Perspektywa
 • Skandia – Twoja Stabilizacja
 • Skandia – Twoje Bezpieczeństwo
 • Skandia – Vital
 • Skandia – Vital Plus

Jak wypłacić pieniądze z polisy na życie Vienna Life?

Jeśli polisolokata zawarta z Skandia jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Vienna Life TUnŻ SA Vienna Insurance Group trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Vienna Life nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wyjść z polisolokaty Skandia?

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Towarzystwa możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów.

Vienna Life opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. wykup całkowity, opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Skandia według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od obecnie Vienna Life zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat?

Jeśli zastanawiasz się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty i czy w ogóle jeszcze w 2023r. istnieje taka możliwość to z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat można wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – w przypadku kiedy rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty Skandia?

Nasza kancelaria polisolokaty Skandia analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od Vienna Life straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami