Pozew frankowy – dlaczego warto walczyć z bankiem?

Dlaczego warto złożyć pozew frankowy przeciwko banku?

Unieważnienie umowy o kredyt we frankach szwajcarskich może stanowić dla wielu osób zobowiązanych do spłaty kredytu jedyną szansę na uwolnienie się finansowo od niestabilności i częstych, trudnych do przewidzenia zmian kursu walutowego. Dlaczego warto walczyć z bankiem o kredyt frankowy? Z tej przyczyny, że chociaż pozew frankowy nie jest pozbawiony trudności, to daje frankowiczom możliwość uwolnienia się od długotrwałego i ciężkiego obciążenia finansowego. 

Jakie są korzyści ze złożenia pozwu frankowego przeciwko bankowi?

Zalety składania pozwu frankowego o kredyt denominowany w CHF to przede wszystkim szansa na uwolnienie się od kredytu frankowego. Zarówno w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, jak i w przypadku odfrankowienia, problem kursu CHF przestanie istnieć.

Możliwe korzyści wynikające z unieważnienia umowy o kredyt we frankach mogą być znaczące, jednak ich zakres zależy od różnych czynników, takich jak początkowa kwota kredytu, czas od momentu zaciągnięcia kredytu oraz różnica między kursem franka szwajcarskiego na początku kredytowania a aktualnym kursem.  Dla wielu z frankowiczów unieważnienie umowy może przynieść oszczędności sięgające dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Głównym skutkiem unieważnienia umowy zwykle jest przeliczenie zadłużenia na złotówki według kursu obowiązującego w dniu podpisania umowy, co może znacznie zmniejszyć łączną kwotę zadłużenia. Kredytobiorcy mogą dodatkowo spodziewać się zwrotu opłat i odsetek, które uiszczali na podstawie niewłaściwej umowy. A czy warto podjąć ryzyko procesu sądowego w sprawie kredytu denominowanego w CHF i czy banki często przegrywają w sprawach dotyczących kredytów we frankach?

Pozew frankowy – jakie są szanse na sukces?

Czy warto podjąć kroki prawne w sprawie kredytu we frankach? Obecnie jest to najrozsądniejsze rozwiązanie problemu frankowego. 

Kredytobiorca może przede wszystkim domagać się unieważnienia umowy o kredyt, argumentując, że była ona niezrozumiała lub wprowadzająca w błąd, co doprowadziło do niekorzystnej sytuacji finansowej. Drugim możliwym roszczeniem jest zwrot opłat i nadpłaconych odsetek, wynikających z różnicy pomiędzy kwotą, którą faktycznie zapłacono, a kwotą, która byłaby wymagana, gdyby kredyt był zaciągnięty w złotówkach. Niektórzy kredytobiorcy mogą również starać się o odszkodowanie za szkody wynikające z niewłaściwego zarządzania kredytem przez bank.

Warto zauważyć, że unieważnienie umowy kredytu może zakończyć się całkiem pozytywnie dla kredytobiorcy, ponieważ możliwe jest uzyskanie zwrotu opłat i odsetek. W zależności od sytuacji warto rozważyć również przewalutowanie kredytu frankowego, choć może ono przynieść nieco inne skutki.

Dlaczego warto walczyć z bankiem o kredyt frankowy?

Biorąc pod uwagę pozew frankowy a prawa konsumenta, to w sporze z bankiem frankowicze są na wygranej pozycji. Według Kodeksu Cywilnego (art. 385 § 1.) podstawą unieważnienia umowy kredytu we frankach są klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Umowy te nie mają charakteru wiążącego dla konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszając jego interesy. 

Dodatkowo w kwietniu 2024 roku w uchwale Sądu Najwyższego, określono, że klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach frankowych w zasadzie nie mogą być zastępowane w umowach bankowych innymi klauzulami. 

Jak wygląda procedura składania pozwu o unieważnienie umowy kredytowej we frankach?

Unieważnienie kredytu hipotecznego w 2024 roku wymaga zebrania pewnych dokumentów i informacji. Jakie są kroki do złożenia pozwu frankowego? Zasadniczo, zawsze pierwszym krokiem jest uzyskanie zaświadczenia z banku zawierającego szczegóły dotyczące spłaty kredytu. Następnie konieczne jest dokonanie analizy dokumentów kredytowych, zwłaszcza umowy, w celu zidentyfikowania klauzul niedozwolonych. 

Po tej analizie, na podstawie przepisów prawa i orzecznictwa, należy przygotować pozew do sądu. Skutecznie sformułowany pozew stanowi podstawę dla korzystnego wyroku sądowego, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Kancelaria frankowa Bielsko Biała jest do Twojej dyspozycji. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług – specjalistyczna pomoc może przyczynić się do osiągnięcia pozytywnego rezultatu w sprawach związanych z kredytami frankowymi.

Jakie są prawne konsekwencje składania pozwu frankowego przeciwko bankowi?

Obecnie ogrom spraw sądowych kończy się wyrokami korzystnymi dla frankowiczów. Czy składanie pozwu frankowego o kredyt we frankach jest skuteczne? Jakie są szanse na sukces w pozwie frankowym przeciwko bankowi? Sądy popierają Frankowiczów w walce z bankiem w 99% spraw, a decyzje sądów jednoznacznie wskazują, że to banki ponoszą odpowiedzialność za wprowadzanie klientów w błąd oraz oferowanie wadliwych produktów. 

Jakie są skutki finansowe dla banku w przypadku pozwu frankowego?

Jakie są korzyści ze złożenia pozwu frankowego przeciwko bankowi? Bank przede wszystkim zwraca kwotę nadpłaty kredytu. Orzeczenia sądowe przynoszą bankom znaczne porażki – aż 99% spraw kończy się wyrokiem pozytywnym dla frankowiczów. 

Co prawda istnieją alternatywne metody rozwiązywania sporów związanych z kredytem we frankach (jak mediacje), ale w przypadku ugody z bankiem, te korzyści mogą wynosić maksymalnie 30% tego, co można uzyskać w sądzie. Kredytobiorca może również ubiegać się o zwrot dodatkowych świadczeń od banku, w tym odsetek od banku.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami