Prawomocne wyroki frankowiczów

Prawomocne wyroki frankowiczów

Otrzymanie prawomocnego wyroku to zakończenie całego przeprowadzonego postępowania. Po przeprowadzeniu sprawy i ocenie wszystkich zgłoszonym dowodów oraz wysłuchaniu stron postępowania sąd orzeka, czy zgłoszone przez kredytobiorcę żądanie jest zasadne. 

Jakie są dobre prawomocne wyroki frankowe?

W procesach frankowych kredytobiorcy składają pozwy o ustalenie nieważności umowy w całości, ewentualnie formułowane jest roszczenie o tzw. odfrankowienie umowy kredytu.

W każdym przypadku pozew zawiera roszczenie o zapłatę wraz z żądaniem zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

Prawidłowo złożony pozew frankowy powoduje, że prawomocne i korzystne dla kredytobiorcy wyroki frankowe obejmują następujące punkty:

  • Ustalenie nieważności umowy kredytu,
  • Zasądzenie żądanych od banku kwot wraz z odsetkami,
  • Zasądzenie od banku zwrotu kosztów procesu.

 

Wyrok I instancji nie musi być prawomocny, banki zwykle dążą do zaskarżenia wyroku I instancji i apelacje od wyroków frankowych dotychczas były składane przez banki niemal w każdej sprawie.

Złożenie apelacji od wyroku przez bank skieruje sprawę do II instancji sądu. Wyrok II instancji jest prawomocny, a zatem prawomocne wyroki frankowiczów zwykle zapadają w II instancji.

Według szacunków w 2023 roku aż 97 proc. wyroków sądowych już w I instancji było korzystnych dla frankowiczów. 

A w II instancji prawomocne wyroki w sprawie frankowiczów zapadały aż w 99 proc. przypadków.

Co powoduje wyrok o unieważnienie umowy frankowej?

Prawomocny wyrok frankowy powoduje unieważnienie umowy, a zatem umowa kredytu jest niebyła, czyli tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Prawomocny wyrok w sprawie o franki to jednak nie koniec zmagań z bankiem i z kredytem frankowym pozostaje do wykonania wiele formalności.

Co zrobić po prawomocnym wyroku w sprawie frankowej?

Po wyroku w sprawie frankowej trzeba wykonać rozliczenie z bankiem i dopilnować wzajemnych roszczeń punkt po punkcie, według wyroku sądu.

A następnie trzeba złożyć wnioski i wykreślić hipotekę nieruchomości oraz zadbać o usunięciu wpisów w BIK o kredycie. 

Z uwagi na to, że zakres tych spraw jest szeroki i są one skomplikowane, prawnik z kancelaria frankowa bielsko-biała może wykonać te czynności na zlecenie klientów. 

Zwłaszcza że w przypadku jakichkolwiek trudności prawomocny wyrok frankowy daje prawo do postępowania egzekucyjnego wobec banku.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami