Przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych

Kiedy przedawniają się roszczenia w sprawach frankowych?

Wielu kredytobiorców martwi się kwestią przedawnienia kredytu frankowego. Głównym powodem ich obaw jest strach, że nastąpi przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych, przez co stracą prawne narzędzia do egzekwowania swoich roszczeń. Dlatego sprawdzenie, po jakim czasie dochodzi do przedawnienia kredytu frankowego, oraz jak przerwać jego bieg, jest istotne.

Kiedy przedawniają się roszczenia w sprawach frankowych?

Kredytobiorcy, a zwłaszcza ci, którzy spłacili kredyty frankowe i zastanawiają się nad wniesieniem pozwu do sądu, zadają sobie pytanie: „Jak długo mam czas na zgłoszenie roszczeń w sprawie kredytu we frankach?” i “Kiedy przedawniają się roszczenia w umowach kredytowych w walucie frankowej?” Według przepisów prawa termin przedawnienia w sprawach dotyczących kredytów we frankach dla kredytobiorców frankowych będących konsumentami od dnia 9 lipca 2018 roku wynosi 6 lat. 

Od kiedy liczone są okresy przedawnienia w sprawach dotyczących umów kredytowych w walucie frankowej?

Co istotne dla frankowiczów, to termin przedawnienia nie jest liczony od chwili zawarcia umowy kredytu frankowego ani od momentu wypłaty udzielonego kapitału. Okres ten zaczyna biec w momencie, gdy kredytobiorca staje się świadomy obecności niedozwolonych klauzul umownych w swojej umowie. Trybunał Sprawiedliwości uznał bowiem, że termin przedawnienia nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy. 

Czy termin przedawnienia różni się w zależności od rodzaju roszczenia w kredytach we frankach?

Tak, warto zauważyć, że oprócz roszczenia o zapłatę, kredytobiorcy w licznych sprawach sądowych domagają się także uznania umowy kredytu za nieważną

A według przepisów prawa nie ulegają przedawnieniu zarówno roszczenia o uznanie nieważności umowy, jak i roszczenia o ustalenie niewiążących postanowień umownych (w związku z klauzulami abuzywnymi występującymi w umowach frankowych).

Jeśli zatem frankowicz posiada interes prawny w żądaniu uznania nieważności umowy, może wystąpić o takie rozstrzygnięcie d sądu w dowolnym terminie.

Jakie są konsekwencje przedawnienia roszczeń w sprawach dotyczących kredytów we frankach?

Czas na zgłoszenie roszczeń w przypadku umów kredytowych w walucie frankowej to 6 lat, a następnie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje (tj. bank), może uchylić się od jego zaspokojenia, powołując się na zarzut przedawnienia.

Zgodnie z przepisami prawa w sprawach cywilnych zaistniałych wskutek upływu terminu przedawnienia właściwie roszczenie nie wygasa. Roszczenie istnieje nadal i może zostać dobrowolnie zaspokojone przez dłużnika. Roszczenie nie może natomiast zostać zaspokojone w drodze przymusu państwowego (czyli na przykład wyrokiem sądu). Czas na zgłoszenie roszczeń po ustaniu umowy kredytowej we frankach jest w przypadku umów frankowych istotny, lecz można przerwać bieg przedawnienia.

Jak przerwać bieg terminu przedawnienia w sprawie frankowej? 

Czy istnieją sposoby uniknięcia przedawnienia roszczeń w sprawach frankowych? Tak, w sprawach, dotyczących kredytów frankowych, bieg przedawnienia można przerwać nawet na kilka sposobów, a są nimi: 

  • złożenie reklamacji w banku oraz wniosku do Rzecznika Finansowego,
  • złożenie wniosku o ugodę z bankiem,
  • wniesienie do sądu pozwu przeciwko bankowi

 

Który z tych wariantów jest najlepszym sposobem na przerwane przedawnienie praw po zawarciu umowy kredytowej we frankach? 

Złożenie reklamacji w banku wraz z wnioskiem do Rzecznika Finansowego jest procesem z niewielką skutecznością i długotrwałym. Złożenie wniosku o ugodę także jest rozwiązaniem, które może okazać się nieskuteczne i nieadekwatne.

Procedura przedawnienia roszczeń w przypadku kredytów walutowych jest zatem możliwa do przerwania – a najlepszym i najszybszym sposobem na przerwanie biegu przedawnienia jest złożenie pozwu w sądzie, zwłaszcza ze wsparciem prawnym. Kancelaria frankowa Bielsko Biała specjalizuję się w sprawach frankowych. Zapraszamy do kontaktu.

Tym samym, pomimo spłaty kredytu frankowego, kredytobiorcy mają prawo żądać zwrotu nadpłaconych środków.  Zakończenie umowy nie oznacza, że umowa zawierająca niedozwolone klauzule była obowiązująca i ważna. Nawet po spłacie kredytu można podjąć kroki prawne przeciwko bankowi, bo nie jest istotny moment jej zawarcia – istotny jest moment, w którym frankowicz dowiedział się, że jego umowa zawierała wady prawne. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami