Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe uregulowane są w ustawie z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. ustawa narkotykowa. Przepisy art. 53-64 i art. 68 obejmują czyn zabroniony, związany z Wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej.

Przestępstwa narkotykowe dzieli się też ze względu na rodzaj narkotyków, czy to są miękkie (marihuana, haszysz, lsd), czy twarde (amfetamina, kokaina, morfina, heroina), a także te które dotyczą tzw. dopalaczy.

Wytwarzanie lub przerabianie narkotyków i dopalaczy

Kara pozbawienia wolności do lat 3 grozi, osobie która wytwarza, przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe. Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 grozi, za wytwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychoaktywnych tzw.dopalaczy.

Posiadanie i handel narkotykami

Art. 62 ustawy narkotykowej dotyczy posiadania narkotyków. Kara za posiadanie narkotyków uzależniona jest od ilości posiadanych środków. Za posiadanie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli posiadana ilość narkotyków jest znaczna to kara pozbawienia wolności może być zasądzona od 1 roku do 10 lat.  W sytuacji posiadania bardzo małej ilości sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Handel narkotykami to, sytuacja, w której sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej daje innej osobie środek odurzający, substancję psychoaktywną, ułatwia użycie lub nakłania do wzięcia takiego środka. Za handel narkotykami grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Umorzenie sprawy o narkotyki

W sytuacji, gdy ktoś posiada narkotyki na własny użytek i w nieznacznej ilości (przyjmuje się, że jest to średnio jedna lub maksymalnie dwie porcje narkotyku) może liczyć na umorzenie postępowania, gdy orzeczenie kary byłoby niecelowe, w związku z okolicznościami i stopniem społecznej szkodliwości.

Kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków może być wykroczeniem lub przestępstwem. Wykroczeniem jest w momencie jazdy po użyciu narkotyków, a przestępstwem pod jego wpływem. Wymiar kary jest analogiczny jak w sytuacji jazdy pod wpływem alkoholu. Jeśli przy kontroli policja ma wątpliwości co do stanu kierowcy, może go zbadać narkotestem, który wykazuje jedynie obecność innych substancji w organizmie. Pozytywny wynik skutkuje przeprowadzeniem dodatkowych zaawansowanych badań toksykologicznych, które wykazują ilość i rodzaj narkotyków w krwi.

Przestępstwa narkotykowe adwokat

Adwokat zajmuje się obroną w sprawach o przestępstwa narkotykowe na terenie całej Polski. Zajmuje się sporządzaniem wszystkich niezbędnych pism na każdym etapie postępowania czy przed policją, prokuraturą czy przed sądem. Zapraszamy do kontaktu.  sprawach związanych z prawem karnym pomoże Łukasz Hałatek adwokat Bielsko.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami