Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Rozwód z orzeczeniem o winie - czy warto?

Jeśli jeden z małżonków złożył pozew z orzekaniem o winie to warto się do sprawy dobrze przygotować, aby nie być zaskoczonym. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sąd zadaje pytania mające na celu ustalenie czy winę ponosi jeden z małżonków czy oboje. Na złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie wpływ ma wiele czynników. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że postępowanie o rozwód z orzeczeniem o winie na pewno będzie trwało znacznie dłużej niż rozwód bez orzekania o winie.

Sprawdź również: Prawo rodzinne Bielsko-Biała

Jakie są skutki rozwodu z orzeczeniem o winie?

Podstawowym skutkiem jakiegokolwiek rozwodu jest możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego. W przypadku orzeczenia o winie małżonek nie ponoszący winny może żądać zasądzenia alimentów z powodu pogorszenia sytuacji materialnej i nie musi wykazywać niedostatku. Rozwód również wywołuje skutki prawne takie jak powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, małżonek może wrócić do swojego wcześniejszego nazwiska, a także następuje pozbawienie prawa dziedziczenia ustawowego po małżonku.

Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli małżonkowie nie są w stanie ugodowo się rozstać, jeśli wystąpiły znaczące zaniedbania ze strony jednego małżonka, wtedy warto złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Zasądzenie rozwodu z orzeczeniem o winie daje niewinnemu małżonkowi możliwość żądania zasądzenia alimentów ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej. Obowiązek taki ustanie, gdy były małżonek zawrze nowy związek małżeński. Podkreślić należy, że trzeba uważać składając taki pozew, gdy jednak wina jest obopólna, bo wtedy drugi małżonek również wniesie pozew o rozwód z orzeczeniem o winie i wtedy sąd będzie musiał przeprowadzić długie postępowanie, aby sprawdzić, który z małżonków jest tak naprawdę winny rozpadowi małżeństwa.

Jakie powody rozwodu z orzeczeniem o winie?

Strona, która wniosła o rozwód z orzeczeniem o winie musi wykazać konkretne dowody, aby wykazać w postępowaniu sądowi kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Powodami, dla których warto wnieść pozew o rozwód z orzekaniem o winie na pewno będą zachowania naganne, zamierzone. Może to być na przykład zdrada, zachowania agresywne, zaniedbywanie rodziny, przemoc fizyczna lub psychiczna wobec dzieci czy małżonka, przemoc finansowa, wszelkiego rodzaju uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych, unikanie odpowiedzialności rodzicielskiej itd. W przypadku wniesienia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie strona musi wnieść o dopuszczenie dowodów na poparcie swoich tez np. z zeznań świadków, zdjęcia, nagrania, wydruki korespondencji, protokoły policyjne czy innych instytucji.  

Sprawdź również: Prawnik Bielsko

Kto płaci za rozwód z orzeczeniem o winie?

Małżonek wnoszący o rozwód ponosi wszystkie koszty i opłaty sądowe. Jednak w sytuacji orzeczenia rozwodu z winny drugiego małżonka najczęściej sąd w wyroku zobowiązuje do zwrotu poniesionych kosztów przez niewinnego małżonka.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami