Rozwód z orzekaniem o winie – jakie pytania padną?

Rozwód z orzekaniem o winie - jakie pytania padną?

Rozwód sam w sobie jest dość niekomfortowym przeżyciem, do tego wiele osób po raz pierwszy musi stawić się w sądzie, co wywołuje dodatkowy stres. Jeśli jeden z małżonków złożył pozew z orzekaniem o winie to warto się do sprawy dobrze przygotować, aby nie być zaskoczonym. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sąd zada pytania mające na celu ustalenie czy winę ponosi jeden z małżonków czy oboje. Z jakiej przyczyny dokładnie winę ponosi jeden z małżonków, kiedy to nastąpiło.

Sprawdź również: Prawo rodzinne Bielsko-Biała

Jakich pytań można się spodziewać na rozprawie o rozwód?

Na rozprawie o rozwód na wstępie padają pytania dotyczące podstawowych informacji. Są to pytania ile lat się ma, jaki zawód się wykonuje, czy było się może karanym za składanie fałszywych zeznań, kiedy został zawarty związek małżeński, gdzie odbył się ślub, czy był to ślub cywilny czy kościelny, czy małżonkowie posiadają wspólność małżeńską czy rozdzielność, czy małżonkowie posiadają dzieci.  Druga część pytań dotyczy związku małżeńskiego, rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd zadaje pytania czy między małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czy ustały wszystkie więzi (emocjonalna, duchowa,  gospodarcza i fizyczna). Sąd pyta czy przebieg małżeństwa, dlaczego było zawarte, jak wyglądał przebieg. Czy małżonkowie mieszkają dalej razem, czy osobno, czy były podejmowane próby ratowania związku, naprawienia wspólnych relacji czy małżonkowie uczęszczali na jakieś terapie dla par. Kolejną grupą szczegółowych pytań, które zostaną zadane to dotyczące spraw majątkowych i dzieci. Czy małżonkowie mają dzieci, w jakim wieku są, z kim zamieszkują, kto się nimi zajmuje. Czy małżonkowie mają wspólny pogląd na dalsze wychowanie dzieci. Jakie dochody każdy z małżonków ma.

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

W trakcie rozwodu można popełnić wiele błędów. Po pierwsze jeśli złożony pozew jest  bez orzekania o winie to nie ma konieczności oczerniania drugiego małżonka, ani w pozwie ani na rozprawie. Po drugie unikanie korespondencji z sądu, niektórzy myślą, że gdy nie odbiorą pisma z sądu, nic się nie stanie, a tu wręcz przeciwnie. Niektórzy też unikają sądu i nie stawiają się na rozprawę rozwodową. To też jest błąd, gdyż w takiej sytuacji sąd może takiego małżonka obarczyć winą. Błędem może być też zgoda na nieorzekanie o alimentach dla małżonka w przypadku rozwodu z winy jednej strony.

Co mówić na pierwszej rozprawie rozwodowej?

Na rozprawie rozwodowej należy przede wszystkim odpowiadać na pytania Sądu w pozycji stojącej. Udzielane odpowiedzi powinny być konkretne, a cała wypowiedź spójna, gdyż wszystkie rozbieżności w zeznaniach mogą działać na niekorzyść. Swoje stanowisko należy przedstawiać precyzyjnie, szczerze.

Jak wygląda pierwsza sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie?

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie nie wystarczy sam pozew i odpowiedź na pozew. Sąd przy orzekaniu o winie potrzebuje materiału dowodowego. Po wywołaniu sprawy Sąd sprawdza obecność osób na Sali, następnie zeznają świadkowie, później strony. Postępowanie dowodowe w przypadku posiadania przez małżeństwo dzieci wiąże się z przesłuchaniem świadków lub przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy środowisko dzieci nie pogorszy się po rozwodzie. Pierwsza rozprawa jest też o tyle istotna, że na pierwszej rozprawie można dokonać zmian w żądaniach pozwu.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami