Sankcja kredytu darmowego - jakie banki?

Sankcja darmowego kredytu, choć teoretycznie dostępna dla każdego konsumenta, napotyka na pewne trudności w praktyce. Poziom przestrzegania tego prawa przez poszczególne banki w Polsce jest zróżnicowany.

Niektóre banki chętnie uwzględniają roszczenia klientów dotyczące sankcji darmowego kredytu. Szybko reagują na reklamacje i dążą do polubownego rozwiązania sporów. Inne banki natomiast stosują opóźniające taktyki. Mogą odsyłać klientów z reklamacją od jednego działu do drugiego, przedłużać procedury rozpatrywania wniosków, czy też kwestionować zasadność roszczeń.

 

Kancelaria adwokacka Bielsko - Biała

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego (SKD) to potężne narzędzie chroniące konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków. Zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, kredytobiorca ma prawo zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów, jeśli bank naruszył określone obowiązki.

Sankcja kredytu darmowego Alior Bank 

Wady, jakie dotychczas zgłaszali klienci banku Alior dotyczą nieprawidłowego naliczenia odsetek i nieprawidłowości w całkowitych kwotach spłaty kredytu. W takim wypadku zgłoszenie sankcji kredytu darmowego będzie prawem przysługującym konsumentowi, a także uchroni przed stratą.

Sankcja kredytu darmowego Santander 

Zwykle wady w umowach z Santander bank związane są z wadliwym naliczeniem odsetek. Warto sprawdzić dokumenty i dokładnie policzyć, a w razie niezgodności zgłosić sankcję kredytu darmowego w Santander Banku.

Sankcja kredytu darmowego PKO BP 

PKO BP to bank z dużą tradycją, jednak i temu bankowi zdarzają się pomyłki i błędy. Zwykle dotyczą one wadliwego wyliczenia całkowitej spłaty kredytu. W takim wypadku warto wystąpić do banku z sankcją kredytu darmowego.

SKD - POMOC PRAWNA
Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Sankcja kredytu darmowego Millennium 

Bank Millenium udzielał nieprawidłowo skonstruowanych umów dotyczących kredytów frankowych ale warto sprawdzić i inne umowy kredytów z Millenium. Jeżeli  w umowach kredytowych  z Millenium występują wady to może być możliwe zastosowanie sankcji kredytu darmowego w stosunku do Banku Millenium.

Sankcja kredytu darmowego mBank

mBank udzielił wielu wadliwych kredytów frankowych ale i kredyty złotówkowe mogą mieć nieprawidłowo skonstruowane umowy, a nieprawidłowości dotyczą zwykle wyliczenia wysokości odsetek. Warto sprawdzić umowy i przeszacować podane przez bank sumy.

Sankcja kredytu darmowego PKO SA

W banku PKO SA także możliwe jest wystąpienie pomyłek w umowach i błędów w informowaniu klientów.

Właściwie w każdym z banków i w każdej umowie kredytowej mogą zdarzyć się przesłanki do sankcji kredytu darmowego, czasami wystarczy przeanalizować dokumenty, przeszacować kwoty i sprawdzić, czy spełnione są podstawowe warunki, czyli:

  • kwota kredytu nie przekracza 255.550 zł
  • nie minął rok od spłaty lub od ostatniej czynności na tym kredycie np. zwrot prowizji
  • wypłata kapitału i podpisanie umowy o kredyt lub o pożyczkę konsumencką nastąpiło po 17 grudnia 2011 r.
  • kredytobiorca spłacał raty w wyznaczonych terminach
  • zabezpieczeniem pożyczki nie był zastaw hipoteczny.

Sankcja kredytu darmowego – wzór

Jak napisać prawidłowy wniosek o sankcję kredytu darmowego? Wniosek o Sankcję kredytu darmowego składa się do pożyczkodawcy w formie pisemnej i zawrzeć w nim uzasadnienie przysługującego nam prawa do otrzymania sankcji kredytu darmowego, podać argumentację i uzasadnienie. Każdy wniosek będzie wyglądał  nieco inaczej. Wniosek taki przygotuje adwokat Bielsko na zlecenie klienta, po analizie dokumentacji.

Niestety, pomimo obowiązującego prawa banki niechętnie przychylają się do wniosków i wiele z takich spraw znajduje swój finał w sądzie. 

Tym bardziej zasadne jest, by już przy pierwszej korespondencji z bankiem posługiwać się kompletną i spójną dokumentacją, która później może posłużyć za dowód w sprawie. I dlatego warto skorzystać z porady prawnej już na etapie analizy umowy i składania wniosku do banku.

Niezależnie od miejsca kredytowania prawnik dokona analizy sprawy i przygotuje stosowną dokumentację, dzięki której kredytodawca w sporze z bankiem ma szanse na wyegzekwowanie należnych mu praw i odzyskanie należności od banku.