Sankcja kredytu darmowego

Spłacasz kredyt lub pożyczkę? W takim razie sprawdź, czy bank może być Ci winny pieniądze. Sankcja kredytu darmowego to prawo konsumenta do zwrotu bankowi jedynie pożyczonego kapitału. Prawo umożliwia bowiem zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia przez kredytodawcę obowiązków.

Pamiętaj, że sankcja darmowego kredytu to silne narzędzie, które może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze. Jeśli uważasz, że możesz z niej skorzystać, nie wahaj się działać.

 

Kancelaria adwokacka Bielsko - Biała

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego (SKD) została określona w art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z prawem, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych w tym przepisach prawa obowiązków, kredytobiorca ma prawo zwracać kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu.

Kredytobiorca może skorzystać z tego mechanizmu poprzez złożenie kredytodawcy stosownego oświadczenia. 

W praktyce istota kredytu darmowego sprowadza się do tego, że w wyniku niedopełnienia przez kredytodawcę różnych obowiązków – zwykle dotyczących udzielenia informacji – kredytobiorca jest uprawniony do zwrotu samego kapitału, bez odsetek i prowizji dla banku.

Kiedy sankcja kredytu darmowego?

Jakie są najczęstsze powody występowania przez konsumentów o sankcje kredytu darmowego? 

Do najpopularniejszych przesłanek zaliczyć można:

 • naruszenie obowiązku zawarcia umowy kredytowej w formie pisemnej,
 • nieokreślenie w treści umowy kredytowej któregoś z następujących warunków: 
  • rodzaju udzielonego kredytu 
  • całkowitej kwoty kredytu, 
  • czasu obowiązywania umowy kredytowej, 
  • terminu oraz sposobu wypłaty kredytu, 
  • stopy oprocentowania kredytu,
  • RRSO,
 • pominięcie w umowie kredytowej informacji o dodatkowych kosztach umowy o kredyt konsumencki;
 • przekroczenie poziomu kosztów kredytu.

 

Wystąpienie, chociażby jednej przesłanki z wielu oznacza, że kredyt darmowy jest możliwy. 

Sprawdź również jakie banki pozwalają na sankcję kredytu: Sankcja kredytu darmowego – jakie banki?

SKD Bielsko-Biała
Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Sankcja kredytu darmowego czy warto?

Tak, zawsze warto walczyć o swoje prawa, ale należy mieć na uwadze fakt, że do uzyskania sankcji kredytu darmowego zwykle potrzebna jest specjalistyczna pomoc prawna.

W takich przypadkach prawnik Bielsko dokona analizy sprawy i przygotuje stosowną dokumentację, dzięki której kredytodawca w sporze z bankiem ma szanse na wyegzekwowanie należnych mu praw i odzyskanie należności od banku.