Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – co to znaczy?

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza - co to znaczy

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca ustawowy nabywa z mocy prawa spadek. W terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przyjąć spadek można wprost, co oznacza przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobierca przyjmuje majątek, ale także wszystkie długi. Drugą opcją przyjęcia spadku jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność za długi spadkodawcy są tylko do wartości tego co wchodzi w skład majątku.

Sprawdź również: Adwokat Bielsko-Biała

Kiedy dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza?

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza następuję na dwa sposoby. Pierwszy to z mocy samego prawa, po upływie 6 miesięcy od momentu, w którym osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku. W takiej sytuacji spadkobierca nie musi nic robić, gdyż po upływie tego okresu przyjęcie spadku następuje samoistnie. Drugi sposób to złożenie oświadczenia woli o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza przed upływem 6 miesięcy od momentu, w którym osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku. Oświadczenie takie składa się przed notariuszem lub sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

Co oznacza odrzucenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Jeśli spadkodawca nie chce przyjąć spadku, wtedy odrzuca spadek w całości. Dokonuje się to przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej oświadczenie lub dowolnym notariuszem. Odrzucenie spadku powoduje, że nie dziedziczy się ani majątku spadkodawcy, ani jego długów.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza, że odpowiedzialność za długi spadkodawcy są tylko do wartości tego co wchodzi w skład majątku. A w skład masy spadkowej wchodzą aktywa i pasywa, czyli wszystkie długi i zobowiązania jakie pozostawił po sobie zmarły. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za niespłacone zobowiązania tylko do wysokości czynnego stanu spadku.

Co wpisać do wykazu inwentarza?

Wykaz inwentarza należy przygotować w sposób bardzo dokładny i skrupulatny, gdyż zatajenie jakiś składników majątkowych spadkodawcy może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności za długi zmarłego spadkobiercę. Wykaz inwentarza to spis, który zawiera informacje o tym, co wchodzi w skład majątku. Sporządza go spadkobierca, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. Wykaz ten składa się albo do sądu albo przed notariuszem. W wykazie inwentarza trzeba dokładnie ująć wszystkie przedmioty spadkodawcy, przedmioty z zapisów windykacyjnych wraz z ich ceną z chwili otwarcia spadku, wszystkie długi spadkowe i ich wysokości z chwili otwarcia spadku.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami