Spłacony kredyt w CHF a pozew w 2024 r.

Spłacony kredyt w CHF a pozew w 2024 r

Czy posiadając spłacony kredyt w CHF nadal można złożyć pozew przeciwko bankowi? Wiele osób zadaje sobie pytanie: co zrobić, jeśli mam kredyt we frankach po spłacie? A przecież możliwość dochodzenia roszczeń po spłacie kredytu w CHF nadal istnieje. Nawet po wielu latach od spłaty kredytu, masz prawo domagać się unieważnienia swojej umowy. Frankowicze, którzy spłacili kredyt frankowy, mają takie same prawa do unieważnienia umowy, jak ci, którzy wciąż spłacają swoje kredyty. Zgodnie z prawem unijnym nie ma żadnego limitu czasowego, w którym możesz dochodzić swych roszczeń związanych z kredytem frankowym, a zatem nie istnieją konsekwencje po spłacie kredytu w CHF. 

Skutki spłaconego kredytu w CHF

Jakie są skutki po spłacie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich? Skutkiem unieważnienia w sądzie spłaconego kredytu frankowego jest zwrot z banku pieniędzy ponad kwotę kapitału kredytu, którą otrzymałeś od banku.  Co więcej, banki nie mają szans na uzyskanie od Frankowiczów wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. 

Jakie są prawa konsumentów w przypadku kredytu w CHF po spłacie?

Podstawą unieważnienia umów frankowych są nieuczciwe zapisy w umowach kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego – txw. klauzule abuzywne. Aby rozpocząć starania o unieważnienie umowy kredytu frankowego przed sądem, pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy umowy kredytowej, aby zidentyfikować ewentualne klauzule abuzywne w zakończonej umowie. 

Zaleca się unikanie samodzielnego podejmowania tego zadania i skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy ocenią, jakie kredytobiorcy przysługuje prawo do rekompensaty po uregulowaniu kredytu w CHF, a być może nawet prawo do odszkodowania po spłaceniu kredytu w CHF.

Jakie jest ryzyko walutowe w kontekście spłaconego kredytu w CHF?

Umowy kredytowe frankowe mogą być uznawane za nieważne nie tylko ze względu na obecność abuzywnych klauzul waloryzacyjnych, ale także z powodu ryzyka walutowego oraz niedostatecznego poinformowania konsumenta o potencjalnych skutkach tego ryzyka. Te wszystkie czynniki mogą stanowić podstawę do unieważnienia kredytu frankowego przez sąd. Nie jest istotne, czy umowa frankowa trwa, czy została zakończona, ponieważ mechanizm działania banków – obecnie uznawany za nieprawidłowy i stanowiący podstawę do unieważnienia umów – cały czas był taki sam.

Jakie są skutki po spłacie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich?

Podobne, jak w przypadku trwających kredytów frankowych, ale warto skorzystać z pomocy prawnej. Można dochodzić swych roszczeń wobec banku. Nie zastanawiaj się, czy można wnosić pozwy w 2024 roku dotyczące kredytów w CHF, które zostały spłacone i zamknięte.

Kancelaria frankowa Bielsko Biała specjalizująca się w sprawach frankowych pomoże pokonać problemy związane z kredytem w CHF po spłacie – takie jak na przykład potrzeba odtworzenia zagubionej lub zniszczonej dokumentacji. Doświadczony prawnik wskaże, jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne do przeprowadzenia sprawy frankowej po zakończeniu spłaty kredytu i określi, jak będzie przebiegał proces frankowy, kiedy umowa jest zakończona.

Jeśli zadajesz sobie pytanie: czy nadal mogę mieć problemy związane z kredytem w CHF, mimo jego spłaty? Lub też: Czy po spłaceniu kredytu w CHF mogę dochodzić odszkodowania? Skorzystaj z fachowej porady prawnika, bo największym problemem związanym z zakończoną umową frankową jest fakt, że prawdopodobnie wpłaciłeś do banku o wiele za wysokie zobowiązanie i możesz domagać się od banku jego zwrotu.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami