Sprawy karne
Bielsko-Biała

Osoby oskarżone o popełnienie przestępstwa często mają wątpliwości co do tego, czy w ich sprawie karnej pomoże im adwokat. Czy zrozumie sytuację, w jakiej się znalazłem? Czy z pewnością będę mógł powierzyć mu swoje tajemnice? Czy rzeczywiście warto brać adwokata?

Klienci trafiający do naszej kancelarii adwokackiej w Bielsku-Białej ze sprawami z zakresu prawa karnego, na pierwszym spotkaniu często są nieufni oraz z niesamowitą uważnością dozują informacje na temat sprawy. Czują skrępowanie i niepewność o dalszy los, co nie jest niczym dziwnym. W takim momencie dbamy o to, aby Klient czuł, że stoimy po jego stronie, a obowiązująca nas tajemnica zawodowa oraz obowiązek kierowania się interesem Klienta są gwarancją ochrony jego interesu. W tym miejscu warto wyjaśnić, że zatajenie jakichkolwiek faktów na temat sprawy – zwłaszcza przemawiających na niekorzyść Klienta utrudnia prowadzenie sprawy. Takie zachowanie może przedłużyć czas trwania sprawy karnej oraz wpłynąć na to, ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie karnej. 

Kancelaria adwokacka Bielsko - Biała

Prawo karne lubi spokój i przemyślane działania. Podczas gdy nami samymi rządzą emocje i wola poczucia sprawiedliwości, swoją sprawę warto powierzyć adwokatowi, który podejdzie do niej zadaniowo. Nasi Klienci, powierzający naszej kancelarii adwokackiej swoje sprawy karne, mają pewność, że współpracują z osobami, które posiadają doświadczenie w swoim zawodzie i w sposób rzetelny wywiązują się ze swoich obowiązków.

Adwokat Sprawy karne
Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Adwokat od spraw karnych Bielsko-Biała – w czym pomagamy?

Na naszą profesjonalną pomoc prawną w sprawach karnych może liczyć każda osoba, która jej potrzebuje. Bronimy interesów podejrzanych, a później oskarżonych. Swoje wsparcie oferujemy także innym  uczestnikom postępowań karnych – pokrzywdzonym, którzy mogą działać jako oskarżyciele prywatni lub posiłkowi.

W zakres naszej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego najczęściej wchodzą: 

  • fachowe porady prawne oparte na naszym doświadczeniu,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym prywatnych aktów oskarżenia, 
  • przygotowanie indywidualnej linii obrony, 
  • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia, wniosków dowodowych w sprawach karnych oraz innych dokumentów wymaganych przez prawo karne,
  • reprezentacja i obrona Klienta przed sądem i innymi organami wymiaru sprawiedliwości.

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdy nie jest za późno, aby egzekwować swoje prawa. Dlatego nie boimy się nieść wsparcia osobom, które dopiero na późniejszym etapie trwającego postępowania podejmą decyzję o wynajęciu profesjonalnego adwokata od spraw karnych. Na naszą pomoc może liczyć każdy, we wszystkich stadiach postępowania – przed jego wszczęciem, w trakcie,w postępowaniu odwoławczym czy podczas wniesienia kasacji w celu skierowania sprawy do Sądu Najwyższego