Stwierdzenie nabycia spadku – jak wygląda?

Stwierdzenie nabycia spadku - jak wygląda?

Stwierdzenie nabycia spadku to postanowienie Sądu, które wydawane jest po przeprowadzeniu postępowania, że spadek po danym spadkodawcy przysługuje konkretnym spadkobiercom. Sąd w postanowieniu ustala kto i w jakiej części dziedziczy majątek i zobowiązania po zmarłym.  Drugą opcją na potwierdzenie praw do spadku to wizyta u notariusza i sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to opcja na pewno szybsza, gdyż nie trzeba czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia, a także można się zwrócić do dowolnego notariusza. Postępowanie przed notariuszem niestety jest bardziej kosztowne niż przed sądem.

Sprawdź również: Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku uzyskuje się w Sądzie w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy zawrzeć wszystkie istotne informacje, takie jak:

  • dane wnioskodawcy,
  • dane uczestników,
  • informacje o śmierci spadkodawcy.

Należy dołączyć niezbędne dokumenty, tzn. akt zgonu, akty urodzenia spadkobierców lub akty małżeństwa, a także jeśli jest to testament. Na rozprawie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Na podstawie takiego postanowienia dopiero, wtedy możemy zacząć dysponować majątkiem zmarłego. Dzięki postanowieniu możemy zwrócić się do banku i wypłacić pieniądze z rachunku zmarłego. Takie postanowienie jest niezbędne jeśli spadkobierca chce sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Na podstawie postanowienia notariusz wie, że spadkobierca posiada tytuł prawny do danej nieruchomości.

Co jeśli nie zgłoszę nabycia spadku?

Nie ma obowiązku występowania do Sądu z postępowaniem spadkowym, więc bardzo często w wielu przypadkach sytuacja spadkowa nie jest uregulowana przez kilka pokoleń. Aczkolwiek utrzymywanie takiego stanu nie jest wskazane, gdyż może powodować to problemy przy innych czynnościach.

Kiedy nie trzeba zgłaszać nabycia spadku?

Jeśli otrzymało się spadek od najbliższej rodziny tj. żony/męża, córki/syna, matki/ojca, siostrze/bracie, babci/dziadka i nie przekroczyło danego progu to nie trzeba tego zgłaszać do urzędu skarbowego. Zgłosić trzeba otrzymany spadek o wartości przekraczającej:

1)    36 120 zł – dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej

2)    27 090 zł – dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy

3)    5733 zł – dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy

Do powyższych kwot wlicza się także wszystkie otrzymane w okresie 5 lat darowizny od danego spadkodawcy.

Sprawdź usługi jakie oferuje kancelaria adwokacka Bielsko Biała.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami