Umowa o pracę – wszystko co musisz wiedzieć

Umowa o pracę wszystko co musisz wiedzieć

Co to jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest podstawową formą umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przepisy dotyczące umowy o pracę zostały zawarte w kodeksie pracy w rozdziale II. Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeśli była zawarta w formie ustnej to pracodawca jest obowiązany do przekazania pracownikowi na piśmie warunków pracy przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, datę zawarcia i warunki pracy i płacy.  Pojęcie warunki pracy obejmuje rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę wraz z rozbiciem na poszczególne składki, wymiar czasu pracy, dzień rozpoczęcia i zakończenia pracy lub okres jej trwania.

Jaki jest okres wypowiedzenia przy umowie o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od czasu na jaki została zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Okres wypowiedzenia umowy obejmujący tydzień kończy się w sobotę, natomiast obejmujący miesiąc kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Umowę o pracę można rozwiązać:

– na mocy porozumienia stron,

– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,

– z upływem czasu na jaki była zawarta.

Ile można mieć umów o pracę?

W przepisach nie występuje limit umów o pracę, które pracownik może zawrzeć w tym samym okresie. Nie trzeba też poinformować pracodawcę o zawarciu dodatkowej umowy z innym pracodawcą.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami