Unieważnienie a odfrankowienie – co lepsze?

Unieważnienie a odfrankowienie - co lepsze?

Różnice między unieważnieniem a odfrankowieniem kredytu są znaczne. Wielu kredytobiorców (a zwłaszcza takich, którzy otrzymali z banków propozycje ugody) zastanawia się, czym różni się unieważnienie kredytu frankowego od jego odfrankowania? Jakie są alternatywy dla kredytu we frankach? Jest to albo przewalutowanie kredytu na złotówki lub też unieważnienie całości umowy. Która opcja, unieważnienie czy odfrankowanie kredytu, jest korzystniejsza dla kredytobiorcy? To zależy od sytuacji kredytobiorcy. Decyzję należy podjąć biorąc pod uwagę indywidualne warunki kredytobiorcy. 

Czy warto odfrankować kredyt frankowy? 

Z pewnością warto zająć się kredytem frankowym i zdecydować o jego zmianie na złotówki lub unieważnieniu. Kurs franka jest wysoki i trudno jest czekać na pozytywne zmiany płacąc zawyżone raty. Odfrankowienie kredytu CHF – kiedy warto? Odfrankowienie kredytu jest opłacalne, jeśli masz jeszcze sporo rat do spłacenie i Twoje saldo kredytu jest nadal dość wysokie. Odfrankowienie umowy kredytowej jest możliwe tylko pod warunkiem, że unieważnienie byłoby niekorzystne. 

Unieważnienie vs. odfrankowienie – kiedy lepiej unieważnić kredyt we frankach? 

Rozważ unieważnienie, jeśli kredyt został już przez Ciebie spłacony lub jesteś bardzo blisko do momentu jego całkowitej spłaty.

Jak przebiega odfrankowienie i na czym polega odfrankowienie kredytu?

Umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą istnieje, ale zostaje pozbawiona mechanizmu indeksacji lub denominacji. Następuje po prostu przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotowy.

Jakie są skutki odfrankowienia kredytu?

Jakie są skutki prawne odfrankowania kredytu hipotecznego? Odfrankowienia kredytu CHF nie niesie ze sobą aż tylu skutków prawnych jak jego unieważnienie – umowa nadal jest obowiązująca dla obu stron, a bank musi zwrócić kredytobiorcy zasądzoną nadpłatę.

Jakie są korzyści z odfrankowania kredytu hipotecznego?

Koszty i korzyści związane z odfrankowaniem kredytu wiążą się ze sprawą w sądzie, gdzie stała opłata sądowa wynosi 1000 zł, do tego potrzebna jest dokumentacja o kredycie i jego przebiegu i zwykle koszt opinii biegłego, który przeszacuje koszty kredytu na złotówkowy. A korzyścią jest uwolnienie się od kredytu frankowego i zależności od kursu obcej waluty CHF.

Frankowiczom przy tak skomplikowanej operacji, jaką jest odfrankowienie, przyda się wsparcie prawne z postaci doświadczonej kancelarii z powodzeniem przeprowadzającej frankowe sprawy w sądach, takiej jak kancelaria frankowa Bielsko Biała – zachęcamy do skorzystania z naszych usług zarówno do odfrankowienia, jak i unieważnienia kredytów frankowych.

Jakie są zalety unieważnienia kredytu we frankach?

Proces unieważnienia kredytu w obcej walucie jest skomplikowaną procedurą prawną. Zalety i wady unieważnienia kredytu frankowego w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego są następujące: 

  • Brak dalszego obowiązku spłaty kredytu przez kredytobiorcę, co jest pierwszą odczuwalną zaletą wygranego postępowania. 
  • Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu bankowi jedynie kwoty kapitału udzielonego kredytu. 
  • Możliwość wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości z księgi wieczystej, co ułatwia sytuację przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

 

Rozważając, czy warto unieważnić kredyt w CHF, należy jednak pamiętać, że unieważnienie umowy kredytu frankowego wiąże się także z pewnymi wadami: 

  • Konieczność zabezpieczenia środków na potrzeby postępowania, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem zatrzymania przez sąd zgłoszonego przez bank zarzutu. Skomplikowana procedura sądowa wymagająca wiedzy z zakresu finansów i prawa. 
  • Długi czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. 
  • Koszty sądowe i koszty pomocy prawnej.

Co jest lepszym rozwiązaniem dla frankowiczów? Odfrankowienie czy unieważnienie kredytu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Przede wszystkim sytuacja każdego kredytobiorcy może być inna. Dla jednych korzystniejsze będzie unieważnienie umowy kredytu, a dla drugich odfrankowienie. Należy porównać koszty i korzyści odfrankowienia kredytu z kosztami i korzyściami unieważnienia kredytu we frankach i wówczas podjąć decyzję.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami