Unieważnienie kredytu frankowego – czy warto unieważnić kredyt frankowy?

Unieważnienie kredytu we frankach - z czym się wiąże?

Przy wahaniach kursów walut i wzroście wartości franka szwajcarskiego, wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie: „Czy warto unieważnić kredyt we frankach?” Decyzja, czy wystąpić o unieważnienie kredytu we frankach jest bardzo złożona i zależy od wielu czynników, takich jak zmiana w wysokości zadłużenia i raty, aktualna sytuacja finansowa kredytobiorcy, ewentualne ryzyko związane z dalszymi wahaniem kursu franka szwajcarskiego oraz warunki umowy kredytowej. Duże zmiany zachodzą także w orzecznictwie sądów i reakcji banków na wzrost spraw wygranych przez frankowiczów.

Jak unieważnić kredyt w CHF?

W jaki sposób unieważnić kredyt we frankach? Jak można anulować kredyt we frankach? Aby unieważnić umowę kredytu frankowego, konieczne jest złożenie pozwu w sądzie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Pozew musi opierać się ściśle na warunkach konkretnej umowy kredytowej i osobie kredytobiorcy, a zatem w przypadku każdego z frankowiczów pozew będzie nieco inny.

Proces unieważnienia umowy kredytowej we frankach

Unieważnienia umowy kredytu frankowego może dokonać jedynie sąd. W tym celu należy złożyć w sądzie tzw. pozew WIBOR. Anulowanie umowy kredytowej w walucie obcej odbywa się poprzez przygotowanie pozwu i złożenie pozwu we właściwym sądzie, a następnie przeprowadzeniu przez sąd sprawy o unieważnienie umowy. Wiąże się to z korespondencją z sądem, a także wizytami w sadzie i składaniem zeznań w sprawie. Może być to niezwykle skomplikowany proces dla osób, które nie zdecydują się na pomoc prawną doświadczonego prawnika. 

Prawne aspekty unieważnienia kredytu w obcej walucie

Jak unieważnić kredyt w walucie obcej? Czy unieważnienie kredytu we frankach jest skomplikowane prawnie? Nie jest to proste dla osób, które nie znają przepisów prawa i metodyki postępowania w przypadku pozwów frankowych. Proces ten wymaga nie tylko dogłębnej analizy umowy i dokumentów kredytowych, ale także analizy warunków, w których podejmowane było zobowiązanie.

Właściwie sformułowane żądanie unieważnienia umowy w pozwie powinno określić, czy domagamy się unieważnienia umowy w całości. Ponadto, jeśli powstała nadpłata, należy zawrzeć w żądaniu również prośbę o jej zwrot. Jest to trudne, w przypadku gdy nie znamy dokładnej kwoty nadpłaty, ale doświadczony prawnik poradzi sobie ze sformułowaniem roszczeń. Wymagane jest także właściwe uzasadnienie pozwu, uwzględniające zwłaszcza obowiązujące orzecznictwo sądowe, a orzecznictwo zmieniło się w ciągu ostatnich lat na przychylne frankowiczom. Nie każdy o tym wie, że ważne jest również wykształcenie i osoba samego frankowicza, który musi prawidłowo przygotować się do zeznań.

Jakie jest ryzyko unieważnienia kredytu denominowanego w CHF?

Jakie są ryzyka związane z unieważnieniem kredytu we frankach? 

W przypadku wygrania sprawy z bankiem kredyt we frankach zostanie unieważniony. W takim wypadku dla frankowiczów największym zagrożeniem może być potrzeba zabezpieczenia przez frankowicza środków na zwrot całej kwoty udzielonego kredytu bankowi, co może nastąpić jeszcze przed otrzymaniem przez kredytobiorcę zwrotu dotychczasowych spłat z banku.

Jakie są koszty unieważnienia kredytu frankowego?

Koszty związane ze sprawą sądową dotyczącą unieważnienia kredytu we frankach obejmują opłaty, które należy uiścić w sądzie, czy w urzędzie miasta (opłaty skarbowe) oraz w banku (opłata za zaświadczenie). Całkowite koszty zwykle wynoszą nieco ponad 1.500 złotych.

Do tego doliczyć należy koszt obsługi prawnej, który zależny jest od warunków kancelarii obsługującej sprawę frankową. Kancelaria frankowa Bielsko Biała indywidualnie wyceni Państwa sprawę. Zapraszamy do kontaktu. Należy pamiętać, że w większości przypadków koszty poniesione na unieważnienie kredytu będą jednak marginalne w porównaniu do korzyści z unieważnienia umowy frankowej.

Jakie są korzyści z unieważnienia kredytu frankowego?

Skutki finansowe decyzji o unieważnieniu kredytu we frankach to tylko część korzyści z unieważnienia kredytu frankowego. Korzyści z unieważnienia kredytu frankowego są następujące:

  • Kredytobiorca nie ma obowiązku kontynuowania spłaty kredytu.
  • W przypadku kredytu darmowego kredytobiorca może odzyskać od banku wszystkie dotychczasowe spłaty, zwracając jedynie kwotę kapitału kredytu.
  • Istnieje możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Czy istnieją alternatywy dla unieważnienia kredytu w walucie obcej?

Unieważnienie stanowi najbardziej radykalne rozwiązanie problemu związanego z kredytem frankowym. Oznacza to, że umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, co oznacza brak jakichkolwiek skutków prawnych ani teraz, ani w przyszłości. 

Czy istnieją i inne rozwiązania dla frankowiczów? Tak, w przypadku sprawy w sądzie można w pozwie żądać przekształcenia umowy na kredyt denominowany w innej walucie.  Natomiast w przypadku mediacji bank zwykle proponuje frankowiczom zmiany w umowie w postaci ugody.

Należy jednak pamiętać, że każde z tych rozwiązań wymaga zastanowienia i dokładnej analizy problemu i dobrania rozwiązania, a w przypadku mediacji z bankiem i propozycji ugody szczególnie ważne jest zabezpieczenie prawne.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami