Uprawomocnienie wyroku frankowego

Jak długo trwa proces uprawomocnienia wyroku frankowego?

Po zmianach w procedurze cywilnej zeszłego roku wydawało się, że rozprawy dotyczące kredytów frankowych zwłaszcza w większych miastach przyspieszą. Niestety nadal wydłuża się czas oczekiwania na pierwszą rozprawę, zwłaszcza w Warszawie. Czas oczekiwania jest długi, jednak wiele zależy od przypadku i tego, który sędzia będzie prowadził daną sprawę. A to z kolei opóźnia czas uprawomocnienia wyroku w sprawach frankowych i finalizację spraw.

Jak długo trwa proces uprawomocnienia wyroku frankowego?

Czas uprawomocnienia wyroku w sprawach frankowych zależy od wielu czynników. Terminy uprawomocnienia wyroków następują w momencie, gdy stronom nie przysługuje już środek odwoławczy lub środek zaskarżenia.

A zatem jeśli po wyroku I instancji sprawy frankowej żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia, wyrok może stać się prawomocny. Natomiast po upływie 14 dni (a w pewnych przypadkach 21 dni) od doręczenia uzasadnienia, wyrok staje się prawomocny, jeżeli strona, która wnioskowała o uzasadnienie, nie złożyła apelacji.

Jak przebiega procedura uprawomocnienia wyroku dotyczącego kredytów we frankach?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego sprawy frankowe trwają tak długo i jakie są etapy procedury uprawomocnienia wyroku w sprawach frankowych?

Etapy uprawomocnienia wyroków w procesach dotyczących umów kredytowych we frankach wyglądają następująco: 

  • Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd ogłasza wyrok w sprawie i krótko przedstawia ustne motywy rozstrzygnięcia. 
  • Następnie strony mają 7 dni na złożenie wniosków o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, za co pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Sąd w uzasadnieniu wyroku szczegółowo przedstawia, jakie fakty, dowody i argumenty wpłynęły na rozstrzygnięcie sprawy. Jest to istotne, gdyż potrzeba pisemnego uzasadnienia do zaskarżenia wyroku. 
  • Od dnia doręczenia stronom wyroku wraz z uzasadnieniem rozpoczyna się 14-dniowy termin na złożenie apelacji
  • Jeśli żadna ze stron nie złoży apelacji, wyrok staje się prawomocny.

Terminy uprawomocnienia wyroków w procesach frankowych.

Kiedy można się spodziewać, że wyrok w sprawie kredytów we frankach stanie się ostateczny w przypadku złożenia przez którąś ze stron apelacji?

Czas potrzebny na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących kredytów walutowych w przypadku złożenia apelacji znacznie się wydłuża. Każda strona procesu ma prawo złożyć apelację od wyroku sądu I instancji. W przypadku pełnej wygranej kredytobiorcy, bank prawdopodobnie złoży apelację. W apelacji konieczne jest wskazanie uchybień sądu I instancji. Sąd II instancji ponownie oceni ten sam materiał dowodowy i twierdzenia zgłoszone już w sprawie.

Jeśli apelacja spełnia wszystkie wymogi formalne, zostaje przesłana drugiej stronie, która ma 14 dni na ustosunkowanie się do jej treści. Oczekiwanie na rozprawę apelacyjną może trwać nawet około 12 miesięcy. Zazwyczaj w postępowaniu apelacyjnym odbywa się tylko jedna rozprawa, na której sąd zazwyczaj słucha jedynie stanowisk końcowych stron. 

Wyrok sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą jego wydania.

Terminy uprawomocnienia wyroków sądowych w sprawach kredytów we frankach zależą zatem od wielu zmiennych i długości procedury, a także ilości dowodów i umiejętnym ich przedstawieniu. Proces potwierdzenia wyroku w sprawach kredytów w walucie frankowej zależy także od czasu oczekiwania na terminy rozpraw w sprawach frankowych i jest trudny do dokładnego określenia. 

Wiele zależy od lokalizacji sądu, od referatu, od sędziego, do którego trafi sprawa, oraz od jego metodyki pracy. 

Jakie są  opóźnienia w procesie uprawomocnienia wyroku w sprawach frankowych?

Typowe opóźnienia w procesie frankowym dotyczą nieprawidłowo przygotowanej dokumentacji, braków formalnych w pozwie, a także dosyłania nowych dowodów do sprawy w trakcie trwania postępowania. Dlatego tak ważna jest specjalistyczna pomoc prawna. Czy istnieją sposoby przyspieszenia procesu uprawomocnienia wyroku w sprawach dotyczących kredytów we frankach? Istotne znaczenie to, czy ma nie ma braków formalnych lub fiskalnych. Braki takie mogą dodatkowo wydłużyć etapy uprawomocnienia wyroków w procesach dotyczących umów kredytowych we frankach. 

W związku z tym, by uniknąć opóźnień związanych z przygotowaniem dokumentów formalnych do spraw frankowych, zachęcamy do skorzystania z usług – Kancelaria frankowa Bielsko Biała.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami