Ustalanie ojcostwa w polskim prawie

Ustalanie ojcostwa w polskim prawie

Informacje na temat ustalenia ojcostwa znajdują się w kodeksie rodzinnym w dziale II od art. 42 do art. 52. Przyjmuje się, że kiedy dziecko urodzi się w trakcie trwania małżeństwa (lub do 300 dni od jego ustania) to ojcem dziecka jest mąż matki. Jeżeli matka zawarła nowy związek w ciągu 300 dni od poprzedniego to ojcem jest drugi mąż matki. Poza powyższymi przypadkami ojcem dziecka jest, ten kto je uznał albo czyje ojcostwo zostało ustalone przez sąd.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Jak ustalić ojcostwo?

Ustalić ojcostwo można na drodze sądowej. Matka, dziecko lub domniemany ojciec może wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa do sądu rejonowego do wydziału rodzinnego. Ustalenie ojcostwa odbywa się na podstawie wyników testu dna, grupowych badań krwi, korespondencji między matką a ojcem oraz przesłuchaniu stron.  

Sprawa o ustalenie ojcostwa jak wygląda?

Sprawa o ustalenie ojcostwa to bardzo złożony proces, dlatego najlepiej być reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, który posiada wiedzę i doświadczenie w podobnych sprawach. 

Ile kosztuje sprawa o ustalenie ojcostwa?

Na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 osoba, która wystąpi o dochodzenie ustalenia ojcostwa jest zwolniona od kosztów sądowych. Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 4, gdy powództwo jest bezzasadne sąd może w orzeczeniu kończącym obciążyć powoda kosztami sądowymi.

Co trzeba mieć do uznania ojcostwa?

Uznanie ojcostwa odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym ojciec dziecka składa oświadczenie, a matka dziecka je potwierdza jednocześnie lub w ciągu 3 miesięcy od oświadczenia mężczyzny. Jeśli matka dziecka nie potwierdzi tego oświadczenia, należy dochodzić ustalenia ojcostwa na drodze prawnej. Drugą opcją jest oświadczenie przed konsulem jeśli osoby przebywają za granicą. Trzecią możliwością jest oświadczenie przed sądem opiekuńczym w trybie postępowania nieprocesowego.

Jakie są warunki uznania a jakie zaprzeczenia ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może być złożony przez ojca dziecka, matkę, dziecko po osiągnięciu pełnoletności lub prokuratora. Ojciec dziecka wnosi pozew w terminie roku od dnia w którym dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka. Pozew składa się w 4 egzemplarzach do sądu rejonowego z oświadczeniem o terminie dowiedzenia się, że nie jest się ojcem dziecka. Dowody, które można powołać na zaprzeczenie ojcostwa to m.in. dowód z badań genetycznych, przeprowadzenie badania z grupy krwi, dokumentacja medyczna i opinia biegłych na niepłodność lub wady wrodzone, a także inne dokumenty (takie jak korespondencja z matką dziecka, dowody na brak współżycia ojca z matką dziecka z powodu np. wyjazdu służbowego, pobytu za granicą).

Kiedy nie można uznać ojcostwa?

Nie można uznać ojcostwa, gdy dziecko ma ojca wpisanego do aktu. W takiej sytuacji najpierw trzeba wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Jak sąd ustala ojcostwo?

Ustalenie ojcostwa przez sąd możliwe jest w sytuacji złożenia pozwu o ustalenie ojcostwa. Z tym pozwem może wystąpić matka dziecka, domniemany ojciec dziecka, dziecko i prokurator. Pozew może być złożony do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Po osiągnięciu pełnoletności z pozwem może wystąpić jedynie dziecko i prokurator.

Sprawdź również: prawo rodzinne Bielsko

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami