Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Frankowicze, którzy spłacili w całości swój kredyt nadal mogą pozwać bank i domagać się zwrotu nadpłaty ze względu na nieważność umowy. Większość kredytów frankowych zawiera i zawierała niedozwolone klauzule abuzywne, które mogą prowadzić do nieważności umowy. Główną zaletą spłaty kredytu frankowego w całości jest komfort psychiczny kredytobiorcy, który zostaje uwolniony od wieloletniego comiesięcznego zobowiązania. Plusem takiej sytuacji jest także to, że nieruchomość przestaje być obciążona hipoteką. 

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych?

Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy kredytowej to odfrankowienie. Następuje zmiana kredytu we frankach szwajcarskich na kredyt złotówkowych ze stawką Libor. Chcąc złożyć pozew do sądu należy obliczyć wartość przedmiotu sporu. Przy odfrankowieniu wps to różnica pomiędzy wszystkimi wpłaconymi ratami do banku, a tym co kredytobiorca musiałby wpłacić, gdyby od początku umowa nie zawierała zapisów abuzywnych. Wysokość nadpłaty oblicza się poprzez ustalenie wysokości raty, jaką by płacił kredytobiorca, gdyby umowa była uczciwa. Kolejnym krokiem jest obliczenie różnicy pomiędzy sumą wszystkich rat, a kwotą już wpłacona. Kwota nadpłaty wyliczona według raty w złotówkach ze stawką libor uzależniona jest od daty wzięcia kredytu, długości okresu kredytowania, wysokości rat. Druga opcja wyliczenia wartości przedmiotu sporu dotyczy unieważnienia umowy. Nadpłata wystąpi wtedy, gdy będzie różnica pomiędzy tym co bank wypłacił, a tym co wpłacili już kredytobiorcy. Lepszym rozwiązaniem niż spłata całości kredytu frankowego albo jego nadpłata jest skierowanie sprawy do sądu i pozwanie banku. 

Co to jest wartość przedmiotu sporu?

Wartość przedmiotu sporu uregulowana jest w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Wartość przedmiotu sporu (w skrócie wps) jest to kwota pieniężna w sprawach o roszczenie pieniężne. Przepisy prawa nie przewidują minimalnej wartości przedmiotu sporu. Wysokość wartości przedmiotu sporu ma znaczenie czy sprawę skierujemy do sądu rejonowego czy okręgowego. Do sądu okręgowego kierujemy sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę sto tysięcy złotych. Od wysokości wps zależy również wysokości opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

Ile można odzyskać z kredytu we frankach?

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o ustalenie i zapłatę w związku z kredytem frankowym zależy od wielu czynników. Wysokość kwoty, którą można odzyskać zależy od kwoty kredytu, daty zaciągnięcia zobowiązania, marży, oprocentowania a także wysokości kursu franka szwajcarskiego obowiązującego w dacie podpisania umowy. Kredytobiorca, który chce wstępnie oszacować ile może odzyskać z kredytu frankowego może skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów. Jednakże będą to tylko wartości szacunkowe. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, masz wątpliwości czy i co da należy zrobić z kredytem frankowym skontaktuj się z Adwokat Bielsko Biała, który bardzo chętnie wytłumaczy jakie kroki można podjąć w związku z unieważnieniem umowy frankowej.

 

Czytaj również: Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym?

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami