Czym jest wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu CHF?

Wniosek o wydanie historii spłaty kredytu CHF - jak złożyć?

Na samym początku drogi do wytoczenia procesu frankowego należy uzyskać zaświadczenia historii spłaty kredytu frankowego. Wniosek do banku o zaświadczenie dotyczące historii spłat kredytu jest tym samym nazywany pierwszym krokiem do pozwania banku w sprawie o kredyt frankowy.

Kompletna lista dokumentów niezbędnych do pozwu obejmuje takie pozycje, jak:

  • Wniosek kredytowy
  • Regulamin lub OWU
  • Umowa o kredyt
  • Aneksy do umowy, jeśli wystąpiły
  • Zaświadczenie o historii spłaty kredytu
  • Inne dokumenty wskazane przez prawnika (np. w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z kredytobiorców)

 

Zaświadczenie o historii spłaty kredytu zawiera kwotę wypłaconego kredytobiorcy kapitału oraz wysokość dokonanych przez kredytobiorcę spłat rat kapitałowo i odsetkowych. Stanowi on zatem jeden z podstawowych dowodów w sprawie frankowej.

Jak napisać wniosek o historię spłaty kredytu we frankach?

Wniosek do banku nie musi być w jakiś konkretny sposób sformułowany, lecz musi z niego jednoznacznie wynikać, jakich informacji kredytobiorca się domaga.

Zakres udostępnianych przez bank informacji jest szczególnie istotny, ponieważ należy dość dokładnie wskazać jakie dane chcemy uzyskać. Sformułowanie potrzebnych danych na zaświadczeniu będzie kluczowe do późniejszego przygotowania pozwu do sądu.

Z tej przyczyny wniosek do banku musi być przemyślany i dobrze sformułowany. 

Jeśli więc masz wątpliwości, o jakie dane wnioskować do banku, to warto w tym zakresie poradzić się prawnika. Kancelaria frankowa skutecznie zajmująca się sprawami frankowymi, doskonale doradzi, jakie konkretnie dokumenty są potrzebne w twoim postępowaniu sądowym. 

Ustali też, jakie informacje na temat spłaty kredytu należy uzyskać z banku, by nie ponawiać wniosków, bo w ten sposób stracisz tylko mnóstwo czasu, a cała dokumentacja będzie dla sądu nieczytelna.

Kiedy złożyć wniosek o historię spłaty kredytu we frankach?

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu należy złożyć do banku przed przystąpieniem do napisania pozwu o unieważnienie kredytu we frankach lub pozwu o odfrankowienie kredytu.

Wniosek najlepiej złożyć pisemnie w banku. 

Na wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu czeka się zwykle od kilku dni do miesiąca. 

Niektóre nowoczesne banki umożliwiają już generowanie zaświadczeń z poziomu aplikacji bankowej, niemniej jednak zakres takich danych powinien zawsze sprawdzić pełnomocnik i potwierdzić, że są one wystarczające.

Koszt wydania papierowego zaświadczenia z banku waha się w przedziale 100-300 zł w zależności od rodzaju banku. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami