Zasiedzenie nieruchomości – czym jest, jak się bronić?

zasiedzenie nieruchomości w polsce

Zasiedzenie nieruchomości następuje po 20 lub 30 latach. Od czego zależy długość tego okresu? Zasiedzenie może być w dobrej lub złej wierze. Czym różnią się od siebie te tytuły? W poniższym artykule poruszymy wszystkie kwestie dotyczące zasiedzenia nieruchomości.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?      

Zasiedzenie nieruchomość występuje, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: nieruchomością musi faktycznie władać określona osoba, czyli jest to posiadanie samoistne, które trwa nieprzerwanie 20 lub 30 lat. Posiadanie samoistne jest wtedy, gdy osoba władająca nieruchomością dokonuje wszystkich czynności, które przysługują właścicielowi, np. płaci podatki, korzysta z nieruchomości, dba o nią, a także jest to widoczne na zewnątrz, wszyscy dookoła widzą, że dana osoba włada tą nieruchomością.

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

Zasiedzenie jest niemożliwe, gdy nie są spełnione warunki wynikające z ustawy. Zasiedzenie nie nastąpi, gdy posiadanie nieruchomością nie jest samoistne. W przypadku najmu lub dzierżawy nawet po upływie 30 lat nie nastąpi zasiedzenie, bo jest to posiadanie zależne. 

Jak podważyć zasiedzenie?

Aby podważyć zasiedzenie czy przerwać bieg terminu zasiedzenia potrzebna jest czynność prawna. Każda czynność przed sądem w celu dochodzenia, ustalenia lub zabezpieczenia prawa właściciela do nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia, co jednocześnie oznacza, że termin zasiedzenia biegnie od nowa. Wszystkie czynności podejmowane po upływie 20 lat lub 30 lat w celu przerwania zasiedzenia będą bezskuteczne, gdyż do zasiedzenia dochodzi z mocy samego prawa po upływie danego terminu. Podkreślić należy, że przerwanie biegu zasiedzenia nastąpi jedynie w skutek czynności podejmowanych przez samego właściciela. Jeśli czynności podejmie inny podmiot, który nie jest właścicielem to nie nastąpi przerwanie biegu zasiedzenia.

Jak zablokować zasiedzenie?

Właściciel nieruchomość musi wykazać, że nie są spełnione wszystkie wymagane prawem przesłanki do zasiedzenia. Nie straci swojego prawa własności, gdy osoba posiadająca jego nieruchomość nie jest posiadaczem samoistnym. Tak będzie w przypadku najmu, wtedy najemca pozostaje posiadaczem zależnym. Ponadto właściciel może wykazywać, że posiadacz wszedł w posiadanie w złej wierze i musi upłynąć 30 lat, a nie 20 lat. 

Jak nie przegrać sprawy o zasiedzenie?

Sprawę o zasiedzenie nie przegra osoba, która bardzo dobrze przygotuje się do procesu. Powinna zgromadzić wszystkie dokumenty wskazujące, że od 20 lub 30 lat jest posiadaczem samoistnym danej nieruchomości, że o nią należycie dba, użytkuje oraz pokazuje na zewnątrz, że jest właścicielem. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami