Zasiedzenie w złej wierze

Zasiedzenie w złej wierze

Zasiedzenie nieruchomość występuje, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: rzeczą lub nieruchomością musi faktycznie władać określona osoba, czyli jest to posiadanie samoistne, które trwa nieprzerwanie 20 lub 30 lat. Posiadanie samoistne jest wtedy, gdy osoba władająca nieruchomością dokonuje wszystkich czynności, które przysługują właścicielowi, np. płaci podatki, korzysta z nieruchomości, dba o nią, a także jest to widoczne na zewnątrz, wszyscy dookoła widzą, że dana osoba włada nieruchomością. W przypadku ruchomości zasiedzenie nastąpi, gdy posiada się rzecz nieprzerwanie od lat trzech.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Co to znaczy zasiedzenie w złej wierze?

Jeśli zasiedzenie nieruchomości nastąpiło w złej wierze to zasiedzenie nastąpi po 30 latach. Posiadanie w złej wierze oznacza, że osoba, która włada daną nieruchomością wie, że nie ma do tego prawa.

Jak udowodnić zasiedzenie w złej wierze?

Aby udowodnić zasiedzenie w złej wierze należy posiadać różnego rodzaju dokumenty potwierdzające użytkowanie danej nieruchomości przez okres 30 lat. Najczęściej są to dowody w postaci potwierdzeń płatności podatków i opłat od nieruchomości, decyzje podatkowe, rachunki. Można również powoływać świadków, by potwierdzić fakt korzystania z nieruchomości przez określony czas.

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

Zasiedzenie jest niemożliwe, gdy nie są spełnione warunki wynikające z ustawy. Zasiedzenie nie nastąpi, gdy posiadanie nieruchomością nie jest samoistne. W przypadku najmu lub dzierżawy nawet po upływie 30 lat nie nastąpi zasiedzenie, bo jest to posiadanie zależne. 

Kiedy jest dobra wiara przy zasiedzeniu?

Posiadanie w dobrej wierze oznacza, że osoba, która włada daną nieruchomością jest przekonana, że ma do tego prawo. To błędne przekonanie musi być usprawiedliwione okolicznościami sprawy. W przypadku dobrej wiary musi upłynąć 20 lat.

Czego nie można zasiedzieć?

Nie można zasiedzieć części składowych rzeczy, gdyż one nie stanowią odrębnego przedmiotu. Nie można zasiedzieć w ten sposób piwnicy, strychu, komórki lokatorskiej. Nie uda się również zasiedzenie nieruchomości publicznych, takich jak parki i skwery miejskie. Kolejnym wyłączeniem są drogi publiczne. Nie dojdzie do zasiedzenia drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej, gdyż one stanowią własność Skarbu Państwa lub odpowiedniego samorządu terytorialnego.

Zasiedzenie w złej wierze a spadkobiercy

Okres zasiedzenia nieruchomości w złej wierze wynosi 30 lat, dlatego istnieje możliwość do tego terminu doliczyć okres posiadania swoich poprzedników. Posiadanie samoistne jest dziedziczne, więc spadkobiercy mogą doliczyć termin zasiedzenia spadkodawcy.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami