Zrzeczenie się dziedziczenia

zrzeczenie się dziedziczenia

W polskim prawie istnieje możliwość podpisania umowy zrzeczenia się dziedziczenia pomiędzy potencjalnym spadkobiercą ustawowym i przyszłym spadkodawcą. Jest to jedyna umowa, która jest podpisywana za życia spadkodawcy. Taka umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego i wywołuje skutki dopiero z chwilą śmierci osoby, po której ma nastąpić dziedziczenie. Niezachowanie takiej formy powoduje nieważność czynności prawnej. W umowie zrzeczenia się dziedziczenia przyszły spadkobierca zrzeka się praw, które po śmierci spadkodawcy by mu przysługiwały.

Zrzec się dziedziczenia może jedynie osoba z kręgu spadkobierców ustawowych. Spadkobierca, który dokona zrzeczenia się dziedziczenia dokonuje go również ze skutkiem na swoich zstępnych, chyba że w umowie zawarto inny zapis. Zatem zstępni spadkobiercy zostają wyłączeni od dziedziczenia, uznaje się ich tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Ponadto zrzeczenia się dziedziczenia pozbawia spadkobiercę prawa do zachowku. Przepisy dotyczące zrzeczenia się dziedziczenia unormowane są w art. 1048 kodeksu cywilnego.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Co daje zrzeczenie się dziedziczenia?

Zrzeczenie się dziedziczenia powoduje wyłączenie dziedziczenia przez zstępnych zrzekającego się spadkobiercy. Jest to o tyle korzystne, gdyż nie trzeba po śmierci spadkodawcy przeprowadzać postępowania o odrzuceniu spadku.

Ile kosztuje umowa o zrzeczenie się dziedziczenia?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia musi być zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy potencjalnym spadkobiercą i spadkodawcą. Nie zawarcie umowy o zrzeczenia się dziedziczenia w formie aktu notarialnego powoduje nieważność czynności prawnej. Koszt sporządzenia takiej umowy zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynosi maksymalnie 200 zł (+Vat). 

Kto dziedziczy po zrzeczeniu się spadku?

Jeżeli jeden ze spadkobierców dokona zrzeczenia się spadku to po nim zgodnie z prawem spadkowym, do spadku powołany zostaje następny ustawowy spadkobierca. Krąg spadkobierców ustawowych tworzą: zstępni (dzieci i wnuki), małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie i zstępni dziadków. Zaliczamy do tej grupy na samym końcu gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa. Jednak w ich przypadku nie można dokonać zrzeczenia się dziedziczenia.

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami