Obsługa prawna spółek
Bielsko-Biała

W naszej kancelarii zakres obsługi prawnej firmy może wchodzić: sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie umów, przygotowywanie dokumentów i pism procesowych, uzyskanie pozwoleń, zezwoleń, zgód, koncesji czy licencji. Ponadto, do głównych zadań prawników z naszej kancelarii zajmujących się obsługą prawną często można zaliczyć również windykację należności, uzyskiwanie odszkodowań, uczestnictwo w posiedzeniach i zgromadzeniach organów spółek.

Na czym polega obsługa prawna firm?

Zasady i zakres współpracy określamy indywidualnie, w zależności od potrzeb i sytuacji danej firmy.  Do zadań, które świadczy nasza kancelaria w ramach obsługi prawnej firmy możemy zaliczyć m.in.:

  • doradztwo prawne w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu,
  • udzielanie wsparcia prawnego w kwestii zakładania spółek i ich obsługi prawnej,
  • prowadzenie transakcji z zakresu nabycia, sprzedaży udziałów, akcji spółek,
  • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów i wszelkich innych koniecznych dokumentów,
  • reprezentacja Klienta w negocjacjach z kontrahentami,
  • uzyskanie koniecznych pozwoleń, zezwoleń, zgód, koncesji i licencji,
  • uzyskanie zezwoleń na pracę, wiz z prawem do pracy oraz kart pobytu czasowego i stałego,
  • windykacja należności,
  • uzyskiwanie odszkodowań,
  • obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów spółek.

Ile kosztuje stała obsługa prawna firm?

Wynagrodzenie za obsługę prawną firm ustalamy w porozumieniu z przedsiębiorcą w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Może to być w formie ryczałtu, czyli jedna ustalona stawka płatna miesięcznie. W przypadku ryczałtu nie ma limitu spraw, klient ma stały kontakt z adwokatem. Kolejną formą jest rozliczenie godzinowe, czyli otrzymuje się dokładny spis godzinowy pracy adwokata, które zostały poświęcone na powierzone sprawy. Rozwiązanie polecamy firmom, które tylko od czasu do czasu potrzebują skorzystać z usług adwokata. Rozliczenie mieszane jest to połączenie dwóch powyższych form, czyli firma ustala kwotę, którą płaci za określoną liczbę godzin pracy adwokata, natomiast po przekroczeniu limitu godzin, ustala się stawkę godzinową. Ostatnią formą jest premia od sukcesu (z ang. success fee). W tym przypadku wynagrodzenie składa się z kwoty należnej za prowadzenie sprawy oraz premii, czyli ustalonego z góry procentu od wartości sprawy wygranej.

Co to jest obsługa prawna spółek i jakimi problemami się zajmuje?

Adwokat zajmujący się obsługą prawną bierze na siebie kwestie znajomości prawa, jednocześnie wykonując oddelegowane zadania. Obsługa prawna firm może bowiem być prowadzona w różnych formach i obejmować inne czynności, co może wpływać również na to, ile kosztuje. 

Adwokat Obsługa prawna firm Bielsko-Biała

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Bielsku-Białej świadczy obsługę prawną firmom z Podbeskidzia, ale także z całej Polski. Spotkania odbywają się stacjonarnie w siedzibie naszej kancelarii, w danej firmie lub online. Zachęcamy do kontaktu.