O kancelarii

Adwokat Łukasz Hałatek jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i
Administracji w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pt:
„Suwerenność – pojęcie, a praktyka międzynarodowa” pod kierunkiem dr hab. Prof. UJ Kazimierza
Lankosza.

W trakcie studiów współpracował z licznymi kancelariami adwokackimi na terenie miasta Krakowa.
Był członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także działał
na rzecz samorządu studenckiego.

Po zdaniu egzaminu na aplikację adwokacką, uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
został wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Bielskiej i odbywał ją pod patronatem adw.
Macieja St. Zubka. Po zakończeniu aplikacji i złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu
zawodowego, został adwokatem w Izbie Bielskiej. Kontynuuje chlubne rodzinne tradycje ojca – radcy
prawnego i adwokata Wacława Hałatka.

Kancelaria adwokacka Bielsko-Biała – Halatekwww.halatek.pl – wszelkie prawa zastrzeżone