Co jest lepsze testament własnoręczny czy notarialny?

Co jest lepsze testament własnoręczny czy notarialny?

Nie można jednoznacznie określić, że jeden testament jest lepszy od drugiego. Oba testamenty jeśli są zachowane przesłanki wymagane prawem są tak samo ważne. Ważne jest, aby sporządzić je w taki sposób, by po otwarciu nie budziły żadnych wątpliwości ani niejasności. Zaletą testamentu notarialnego jest to, że jest przechowywany w bezpiecznym miejscu w kancelarii notarialnej, gdzie występuje małe prawdopodobieństwo, że ktoś go zniszczy, sfałszuje itd. Wadą testamentu notarialnego jest to, że trzeba zapłacić notariuszowi taksę notarialną, a testament własnoręczny jest darmowy.

Sprawdź również: Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Czy akt notarialny a testament to to samo?

Tak, gdyż testament u notariusza sporządzany  jest w formie aktu notarialnego. Testament notarialny w formie aktu notarialnego jest testamentem zwykłym. Na notariuszu spoczywa obowiązek dopełnienia wszelkich formalności.

Co jest lepsze testament własnoręczny czy notarialny

Ile kosztuje sporządzenie testamentu u notariusza 2023?

Testament sporządzony u notariusza jest jedną z najbezpieczniejszych i najpewniejszych form spisania swojej woli. Testament notarialny jest bardzo trudny do podważenia. Maksymalna stawka notarialna za sporządzenie aktu notarialnego w postaci testamentu wynosi 50,00 zł. Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł. Testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł. Odwołanie testamentu – 30 zł.

Który testament ważniejszy notarialny czy późniejszy własnoręczny?

Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Natomiast jeśli są sporządzone dwa testamenty to zawsze ważniejszy jest ten który został spisany później. Z tego powodu tak ważne jest umieszczenie daty na testamencie własnoręcznym. Jeśli wszystkie przesłanki wymagane prawem zostały zachowane w testamencie własnoręcznym to będzie ważny.

Czy notariusz sprawdza czy jest testament?

Od 2011r. jest możliwość zarejestrowania swojego testamentu notarialnego lub własnoręcznego w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Jeśli chcemy zarejestrować testament własnoręczny to należy zostawić oryginał u notariusza. Prowadzony rejestr daje ułatwienie w znalezieniu sporządzonych testamentów. Należy podkreślić, że notariusz jedynie sporządza testament i pilnuje kwestii formalnych, jednakże nie jest uprawniony do doradzania rozwiązań. W sprawach spadkowych w Bielsku najlepiej skontaktować się z adwokatem, który doradzi różne, często lepsze rozwiązania dotyczące rozporządzenia majątkiem.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami