Jak prawidłowo sporządzić testament? Formalności

Jak prawidłowo sporządzić testament? Formalności

Sporządzić testament można w dwóch formach pisemnych przewidzianych prawem. Może to być testament notarialny sporządzony w obecności notariusza albo testament własnoręczny sporządzony samodzielnie.  W treści testamentu należy precyzyjnie określić jakie składniki swojego majątku komu przepisujemy. Testament może sporządzić jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament to oświadczenie jednej osoby, zatem nie można sporządzić jednego testamentu dla kilku osób. Małżeństwo nie może spisać razem testamentu, każdy z nich musi zrobić to pojedynczo. Powołać do testamentu można każdą osobę fizyczną lub prawną. Można także powołać dziecko poczęte, ale warunkiem dziedziczenia jest, że urodzi się żywe. Otwarcie spadku następuję z chwilą śmierci spadkodawcy. W ramach testamentu osoba ma pełną zdolność i swobodę w dysponowaniu swoim majątkiem oraz zobowiązaniami.

Sprawdź również: Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Jak napisać testament aby był ważny?

Testament własnoręczny, aby był ważny musi spełnić określone ustawą przesłanki. Musi być sporządzony własnoręcznie, musi znajdować się data i podpis. Treść testamentu musi być jasna i zrozumiała, nie może budzić żadnych wątpliwości. Nie należy korzystać z gotowych druków, można się zwrócić o pomoc do adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych w Bielsku.

Ile kosztuje zrobienie testamentu?

Testament własnoręczny nie kosztuje nic. Natomiast testament sporządzony u notariusza jest jedną z najbezpieczniejszych i najpewniejszych form spisania swojej woli. Testament notarialny jest bardzo trudny do podważenia. Maksymalna stawka notarialna za sporządzenie aktu notarialnego w postaci testamentu wynosi 50,00 zł. Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł. Testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł. Odwołanie testamentu – 30 zł.

Czy testament musi być potwierdzony przez notariusza?

Nie ma obowiązku potwierdzania testamentu własnoręcznego u notariusza. Jeśli spadkodawca zawrze w testamencie własnoręcznym wszystkie określonego wymogi nie ma obawy, że będzie nieważny. Oczywiście testament notarialny stanowi bardzo trudny do podważenie dowód. Jest także bezpiecznie przechowywany u notariusza, a następnie otwierany przy świadkach i spadkobiercach.

Sprawdź również: Prawnik Bielsko

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami