Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeśli jedno z nich nadal tam zamieszkuje lub w przypadku braku takiej podstawy to ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Pozew należy złożyć w oryginale do sądu wraz z odpisem dla drugiej strony. Oprócz podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko powoda/pozwanego, adres ich zamieszkania, numery Pesel trzeba przede wszystkim określić żądanie. Czy powód wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, czy z winy obojga małżonków. 

Sprawdź również: Prawo rodzinne Bielsko-Biała

Ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód?

Złożenie pozwu o rozwód podlega stałej opłacie w wysokości 600 zł. Wnosi ją osoba składająca pozew tj. powód. Jeśli strona nie jest w stanie pokryć opłaty sądowej może wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu, w którym musi przedstawić swoją sytuację finansową.

Jak samodzielnie złożyć pozew o rozwód?

Jeśli małżonkowie nie widzą już sensu dalszego małżeństwa i postanowią wziąć rozwód to najlepszym rozwiązaniem jest zwrócić się do adwokata, który sporządzi pozew o rozwód, dopilnuje wszystkich formalności. Adwokat może przygotować pozew, porozumienie między małżonkami oraz porozumienie w kwestii dzieci. Każda sytuacja rodzinna jest inna i nie ma jednego wzoru, który by odpowiadał każdej osobie. Do każdej ze sprawy należy podejść indywidualnie.

Jak rozpocząć starania o rozwód?

Podstawowym krokiem jest zastanowienie się czy faktycznie w małżeństwie nastał zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli między małżonkami nie ma już żadnej więzi duchowej, emocjonalnej czy finansowej, a żadna mediacja, terapia nie pomogły to należy sporządzić pozew o rozwód. Pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym. Można to zrobić osobiście w biurze podawczym danego sądu lub wysłać listem poleconym na poczcie.

Co trzeba dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu należy złożyć skrócony odpis małżeństwa, skrócone odpisy urodzenia dzieci jeśli są. Wszystkie odpisy aktów cywilnych składa się w sądzie w oryginale i muszą to być dokumenty pobrane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem pozwu. Do pozwu o rozwód z orzeczeniem winy należy dołączyć także wszystkie dokumenty, dowody świadczące o winie. Mogą to być wydruki korespondencji, nagrania, zdjęcia itd. Do pozwu dołącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy także dołączyć zaświadczenie o zarobkach, dokumenty związane z wydatkami.

Czy ma znaczenie kto pierwszy złoży pozew o rozwód?

Z formalnego punktu widzenia nie ma znaczenia, kto złoży pozew. Sąd i tak musi zbadać wszystkie okoliczności. A z drugiego punktu widzenia bardziej emocjonalnego to ma znaczenie kto złożył pozew. Ten kto składa jest powodem, jest pogodzony i zdecydowany z decyzją, natomiast ten kto otrzymuje pozew i musi wnieść odpowiedź na pozew może być zaskoczony.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami