Spadek po rodzicach – zasady dziedziczenia, jak go przyjąć?

Spadek po rodzicach - zasady dziedziczenia, jak go przyjąć?

Krąg spadkobierców ustawowych tworzą: zstępni (dzieci i wnuki), małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie i zstępni dziadków. Zaliczamy do tej grupy na samym końcu gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa.

Jak wygląda dziedziczenie spadku po rodzicach?

Spadek po rodzicach dziedziczą dzieci spadkodawcy samodzielnie. Każde z dziecka otrzymuje spadek w częściach równych.

W przypadku dziedziczenia po rodzicach nie ma znaczenia czy dzieci pochodziły z małżeństwa czy ze związku pozamałżeńskiego. W przypadku jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, to jego udział dziedziczy jego dziecko, czyli wnuki spadkodawcy.

Sprawdź również: Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Czy po śmierci rodzica trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Wszystko zależy od sytuacji majątkowej spadkodawcy, czyli zmarłego rodzica. Jeśli majątek zmarłego nie był duży, a spadkobiercy są ze sobą zgodni co do podziału to mogą zawrzeć ze sobą umowę spadkową.

Dobrze ją sporządzić w formie pisemnej, a najlepiej w formie aktu notarialnego. Ponadto przeprowadzenie postępowania spadkowego ma na celu ustalenie prawowitych spadkobierców. Jeśli nie wiadomo czy przeprowadzenie postępowania spadkowego jest konieczne najlepiej skontaktować się adwokatem, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

Kto ma pierwszeństwo do spadku po rodzicach?

Pierwszeństwo do spadku po rodzicach zgodnie z kręgiem spadkobierców mają dzieci spadkodawcy. Jeśli rodzice nie zostawili po sobie testamentu to dzieci dziedziczą majątek w częściach równych. 

Czy spadek po rodzicach trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Majątek, który się dostało od jednej osoby w ciągu 5 lat, który nie przekracza 36120 zł nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Oznacza to, że w skład tej kwoty zalicza się wszystkie otrzymane darowizny i spadek po rodzicach.

Jeśli kwota spadku i darowizn przekracza wyżej wymienioną kwotę to należy wypełnić właściwy formularz i dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy  odkąd powstał obowiązek podatkowy. W przypadku dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje od dnia w którym uprawomocniło się orzeczenie sądy, została zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Kancelaria adwokacka Łukasza Hałatka od lat prowadzi sprawy spadkowe na terenie Bielska. Posiada ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu zawiłych spraw spadkowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami