Separacja w 2024 roku – porady prawne

Separacja w 2023 roku - porady prawne

Separacja co to?

Sprawdź również: prawo rodzinne Bielsko-Biała

Separacja jest to instytucja, która orzekana jest w przypadku zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to etap przejściowy zanim małżonkowie zdecydują się na rozwód albo się pogodzą. Jest to rozwiązanie, dla małżonków, którzy nie są gotowi na definitywne zakończenie małżeństwa z przyczyn rodzinnych lub religijnych. Separacji nie zasądzi sąd jeśli uzna, że jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego lub w jej skutek mogłoby ucierpieć dobro małoletnich wspólnych dzieci.

Ile kosztuje separacja?

Opłata sądowa w przypadku pozwu o separację na zgodny wniosek małżonków wynosi 100 zł, jeśli ma być orzeczona z winą jednego wzrasta do 600 zł. Jeśli małżonkowie będą chcieli znieść separację opłata wyniesie 100 zł. Dodatkowy koszt to koszty zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika, ale jest on ustalany indywidualnie.

Ile trwa separacja?

Separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie jest trwałym, definitywnym rozwiązaniem związku małżeńskiego. Separacja trwa tak długo, póki strony nie wniosą o jej zniesienie, bądź nie wystąpią z pozwem o rozwód. W trakcie separacji małżonkowie często próbują ratować swój związek udając się na terapię małżeńską, gdzie mogą dojść do porozumienia i wystąpić o zniesienie separacji.

Kiedy separacja przechodzi w rozwód?

Separacja nigdy automatycznie nie przechodzi w rozwód. Aby uzyskać rozwód po separacji strona musi wystąpić do sądu z pozwem o rozwód, w przypadku, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Należy pamiętać, że separacja może być zniesiona przez sąd, a orzeczenie rozwodu nie może być odwołane, czyli ma definitywny charakter.

Co się należy żonie w separacji?  Co się należy mężowi w separacji?

W przypadku zastosowania separacji, małżonkowie nie mogą zawrzeć innego małżeństwa. Ponadto są obowiązani wzajemnie sobie pomagać, czyli dostarczać środki na utrzymanie. Będąc w separacji małżonkowie tracą prawo dziedziczenia po sobie, a także prawa do zachowku. Powstaje między nimi obowiązek podziału majątku. Muszą podjąć decyzje, gdzie będą mieszkać oraz jakie koszty utrzymania gospodarstwa domowego będą wzajemnie ponosić.

Kiedy najlepiej zdecydować się na separację?

Na separację najlepiej zdecydować się, gdy widzi się jeszcze cień szansy na pogodzenie między małżonkami, na odbudowanie pozytywnej relacji i utrzymanie związku małżeńskiego.

Sprawdź również: prawnik Bielsko

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami