Polisolokaty PKO Nordea – oszukani przez TU

Polisolokaty PKO Nordea – oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Nordea PKO i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału. 

PKO polisolokata – wykaz produktów

PKO Nordea w swojej ofercie posiadało następujące polisolokaty:

 • PKO – db Invest Optimum
 • PKO – db Invest Optimum 2
 • PKO – Home Solution
 • PKO – IKE Emerytura pro
 • PKO – IKE pro
 • Program Inwestycyjny
 • PKO – Nordea Strateg Plus
 • PKO – Nordea Super Premia
 • PKO – Partner pro
 • PKO – Plan Systematycznego Oszczędzania Plus
 • PKO – Plan Systematycznego Oszczędzania pro
 • PKO – Polisa Długoterminowego Inwestowania
 • PKO – Polisa Długoterminowego Oszczędzania
 • PKO – EuroKapitał
 • PKO – Eurokapitał Max
 • PKO – EuroProfit pro
 • PKO – Finamo Plus
 • PKO – GE Money Dom + Kapitał
 • PKO – GE Money Kapitał Plus
 • PKO – GE Money Profit Max
 • PKO – GE Money Profit Max 2
 • PKO – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK dla posiadaczy rachunku inwestycyjnego
 • PKO – PPE pro
 • PKO – Pracowniczy Program Inwestycyjny
 • PKO – Premium Plan
 • PKO – Premium Profit
 • PKO – Program Lokacyjny 3-letni
 • PKO – Program Lokacyjny BIS 3-letni
 • PKO – Program Lokacyjny Nordea
 • PKO – Program Lokacyjny Plus
 • PKO – Program Lokacyjny Xelion
 • PKO – Przyszłość pro
 • PKO – SG Nordea Future
 • PKO – SG Nordea Zysk
 • PKO – Zadbaj o przyszłość ze składką jednorazową
 • PKO – Zadbaj o przyszłość ze składką regularną
 • PKO – Inwestor Plus pro
 • PKO – Inwestor pro
 • PKO – Life Care dla Klientów Idea Bank S.A.
 • PKO – Life Care dla Klientów TC Doradcy Finansowi
 • PKO – Multi Inwestor pro
 • PKO – Multi Premium Bis pro
 • PKO – Multi Profit VIP 2
 • PKO – My Future
 • PKO – Noble Solution
 • PKO – Nordea Efekt
 • PKO – Nordea Futura
 • PKO – Nordea Inwestor PBI
 • PKO – Nordea Inwestor Plan Systematycznego Oszczędzania
 • PKO – Nordea Multi Premium
 • PKO – Nordea Multi Profit
 • PKO – Nordea Nawigator Finansowy EFS
 • PKO – Nordea One
 • PKO – Nordea Premium
 • PKO – Nordea Strateg
 • PKO – Nordea Strateg Indywidualny

Jak wypłacić pieniądze z polisy na życie PKO Nordea?

Jeśli polisolokata zawarta z PKO jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do PKO Życie TU SA trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z PKO nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wyjść z polisolokaty PKO?

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Towarzystwa możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów.

PKO Nordea opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach PKO według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od PKO zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat?

Jeśli zastanawiasz się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty i czy w ogóle jeszcze w 2023r. istnieje taka możliwość to z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat można wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – w przypadku kiedy rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty Nordea PKO?

Nasza kancelaria polisolokaty PKO analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od PKO straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami