Polisolokaty Aviva – oszukani przez TU – jak odzyskać pieniądze z 3 filaru Aviva?

Polisolokaty Aviva – oszukani przez TU - jak odzyskać pieniądze z 3 filaru Aviva?

Jak odzyskać pieniądze z 3 filaru Aviva?

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Aviva i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału. Zaznaczyć należy, że od 01.07.2022r. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna została przejęta przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna i aktualnie Allianz Życie Polska przejęło wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Aviva.

Aviva polisolokata – wykaz produktów

Aviva w swojej ofercie posiadała następujące polisolokaty:

 • Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Bonus
 • Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Opiekun
 • Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus ze składką regularną
 • Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Kapitalna Przyszłość
 • Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Superbonus
 • Aviva – Ubezpieczenie Uniwersalne Perspektywa
 • Aviva – Ubezpieczenie Uniwersalne Plus
 • Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Opiekun Branżowy
 • Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Opiekun VIP
 • Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Zespół
 • Aviva – IKE
 • Aviva – IKZE
 • Aviva – Młodzieżowa Polisa Przyszłościowa
 • Aviva – Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent
 • Aviva – Multibonus
 • Aviva – Nowa Perspektywa
 • Aviva – Nowa Perspektywa na start
 • Aviva – PPE
 • Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus Vip
 • Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus ze składką jednorazową

Aviva jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Jak wycofać pieniądze z Aviva? Aviva jak zrezygnować?

Jeśli polisolokata zawarta z Aviva jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Allianz Życie Polska trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Allianz Życie Polska nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Aviva wypłata środków z polisy opinie

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Aviva według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Aviva zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Aviva jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat możemy wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Nasza kancelaria polisolokaty Aviva analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroku i odzyskania od Aviva straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami