Polisolokaty pozew zbiorowy – 2024 r.

Polisolokaty pozew zbiorowy - 2023 r.

W poniższym artykule przedstawimy informację dotyczące pozwów zbiorowych. Czy warto wystąpić do sądu z pozwem indywidualnym czy zbiorowym.

Polisolokaty pozew

Najważniejsze informacje:

  • Pozew zbiorowy może złożyć grupa 10 osób, która chce się ubiegać o odszkodowanie z polisolokaty.
  • Pozew musi zawierać wszystkie szczegółowe informacje na temat roszczenia, które musi być jednakowe lub bardzo zbliżone do siebie dla wszystkich występujących osób.
  • Każdy z powodów przedstawia szczegóły swojej sprawy wraz z dokładnym podaniem wysokości roszczenia.
  • Z grupy, która składa pozew zbiorowy wybiera się osobę, która będzie występować w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich pozostałych.  

Do grupy składającej pozew zbiorowy można dołączyć jedynie na etapie zbierania się grupy. Jeśli dany pozew zbiorowy został już złożony i sąd prowadzi już postępowanie, trzeba poczekać na stworzenie nowej grupy. Ewentualnie istnieje możliwość wystąpienie z pozwem indywidualnym co przyspiesza szansę na odzyskanie utraconych środków pieniężnych.

Polisolokaty pozew zbiorowy

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Jeśli jesteś posiadaczem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokaty i zastanawiasz się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty czy złożyć pozew indywidualny czy zbiorowy to nie zwlekaj tylko skontaktuj się z naszą kancelarią. Telefonicznie lub osobiście na spotkaniu udzielimy wszystkich informacji na temat jakie dokumenty są potrzebne oraz jak wygląda proces składania powództwa do sądu.

Następnie nasza kancelaria polisolokaty zweryfikuje pod kątem możliwości złożenia pozwu zbiorowego. W orzecznictwie zapadło już bardzo dużo orzeczeń sądów zasądzających zwrot pobranych opłat likwidacyjnych dla grup składających pozwy zbiorowe. Występujemy z pozwami przeciwko wszystkim towarzystwom, które sprzedawały polisolokaty, tj. m.in. Skandia, Warta, Open Life, Compensa, Generali, Axa, Allianz, Aegon, Aviva, PZU, Europa, PKO, Getin Bank, Vienna Life, Uniqa.   

Czy polisolokaty są bezpieczne?

Polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w skrócie UFK). Jest to „umowa mieszana”, która zawiera element ochronny i element inwestycyjny. Polisolokaty były oferowane i sprzedawane jako produkty bezpieczne, jednakże po czasie okazało się, że są obarczone bardzo wysokim ryzykiem finansowym. W wielu umowach element ochronny był znikomy, a nawet fikcyjny, gdyż wynosił np. 1 zł.  Dodatkowo w momencie rozwiązania umowy była pobierana bardzo wysoka opłata likwidacyjna, wynosząca nawet do 100% wartości rachunku.

Jak wyjść z polisolokaty?

W momencie rezygnacji z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym, ubezpieczonemu zostaje wypłacona kwota wykupu, która stanowi wartość rachunku podstawowego, pomniejszona o opłatę likwidacyjną.

W przypadku wielu polisolokat możliwe jest dążenie nawet do unieważnienia umowy. W takiej sytuacji ubezpieczony może domagać się zwrotu wszystkich wpłaconych składek bez potrącania jakichkolwiek dodatkowych opłat. Najlepiej skontaktować się z Adwokat Bielsko Biała, który bardzo chętnie pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty składając pozew zbiorowy lub indywidualny.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami