Polisolokaty PZU – oszukani przez TU – jak odzyskać pieniądze

Polisolokaty PZU – oszukani przez TU - jak odzyskać pieniądze

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z PZU Życie S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy PZU i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału.

PZU polisolokata na życie i dożycie – wykaz produktów

PZU w swojej ofercie posiadało następujące polisolokaty:

 • PZU – db Invest Plus Open
 • PZU – db Inwestuj w Przyszłość
 • PZU – IKE
 • PZU – IKZE
 • PZU – Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku
 • PZU – Mocna przyszłość
 • PZU – Plan na Życie
 • PZU – Pogodna Jesień
 • PZU – Pogodna Przyszłość PPE
 • PZU – Program Inwestycyjny Prestige – EUR
 • PZU – Program Inwestycyjny Prestige – PLN
 • PZU – Program Inwestycyjny Prestige – USD
 • PZU – Wielowalutowy Program Inwestycyjny

Jak wypłacić pieniądze z polisy na życie PZU Życie?

Jeśli polisolokata zawarta z PZU jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do PZU Życie SA trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z PZU nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wyjść z polisolokaty PZU?

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Towarzystwa możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów.

PZU opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach PZU według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od PZU zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat?

Jeśli zastanawiasz się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty i czy w ogóle jeszcze w 2023r. istnieje taka możliwość to z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat można wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – w przypadku kiedy rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty PZU?

Nasza kancelaria polisolokaty PZU analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od PZU straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami