Czym jest polisolokata?

Czym jest polisolokata?

Polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w skrócie UFK). Jest to „umowa mieszana”, która zawiera element ochronny i element inwestycyjny. Polisolokaty były oferowane i sprzedawane jako produkty bezpieczne, jednakże po czasie okazało się, że są obarczone bardzo wysokim ryzykiem finansowym. W wielu umowach element ochronny był znikomy, a nawet fikcyjny, gdyż wynosił np. 1 zł.  Dodatkowo w momencie rozwiązania umowy była pobierana bardzo wysoka opłata likwidacyjna, wynosząca nawet do 100% wartości rachunku.

Polisolokata, czyli połączenie polisy i lokaty

Jednym z bezpieczniejszych sposobów na oszczędzanie to założenie lokaty bankowej. W przypadku upadłości banku istnieje możliwość odzyskania 100% wkładu od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zysk w postaci odsetek z lokaty bankowej zazwyczaj jest niski i dodatkowo należy odprowadzić od niego podatek od dochodów kapitałowych, mimo wszystko jest to pewny zysk w odróżnieniu od zysku z polisolokaty. Polisolokaty tylko powierzchownie przypominały powiązanie lokaty i polisy, gdyż są to umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowy te były zawierane z towarzystwami ubezpieczeniowymi (banki były czasami pośrednikiem).

Polisolokata co to jest

Założeniem polisolokaty były inwestycje długoterminowe. Ubezpieczony przez pewien okres czasu (10,15 czy nawet 20 lat) miał regularnie wpłacać składki na rachunek. W przypadku wycofania środków towarzystwo pobierało opłatę likwidacyjną. W wielu wypadkach na pokrycie tej opłaty pobierane były wszystkie zgromadzone środki. Rzecznik Finansowy wydał już wiele decyzji i raportów w związku z niedozwolonym charakterem pobierania bardzo wysokich opłat w momencie rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ufk. Z kolei Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów także analizował polisolokaty, po czym nałożył bardzo wysokie kary finansowe na towarzystwa lub instytucje finansowe, które jak się okazało w nieuczciwy sposób przedstawiały klientom polisolokaty, co stanowiło naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK w decyzjach podkreślał przede wszystkim, że niestosowne jest ukrywanie ryzyka inwestycyjnego przed konsumentem.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Wielu ubezpieczonych zaczęło zastanawiać się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty. Jeśli zostały pobrane opłaty likwidacyjne albo opłaty o podobnych nazwach można je odzyskać. Pierwszym krokiem, gdy polisolokata jest już rozwiązana jest wystosowanie odpowiedniej reklamacji. Następnym krokiem to wytoczenie powództwa do sądu o zwrot nienależnie pobranych środków. Nasza kancelaria polisolokaty  obsługuje z dużą starannością już od kilku lat. Analizujemy umowę zarówno pod kątem abuzywności jak i nieważności. O zwrot utraconych pieniędzy można się starać przez 10 lat od rozwiązania umowy. Zaznaczyć należy, że linia orzecznicza w polskich sądach jest przychylna dla ubezpieczonych.

Co dalej z polisolokatami?

Najlepiej skontaktuj się z Adwokat Bielsko Biała, który bardzo chętnie wytłumaczy Ci jakie kroki można podjąć w celu odzyskania utraconych pieniędzy zainwestowanych w polisolokaty z nadzieją zysku.  Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami